Specialisering i Data Science

Fremtiden er databaseret. Fremtidens job og uddannelser vil også kræve stadig mere viden om data. Københavns Universitets klassiske datalogiuddannelse har derfor fået en specialisering i Data Science, hvor du gennem metoder som machine learning og statistisk analyse klædes på til at håndtere store mængder data til fx at lave forudsigelser og beregninger.

Jobmulighederne er uanede. Du kan arbejde i maskinrummet med at optimere søgemaskiner eller med robotteknologi. Du kan arbejde strategisk med at lave økonomiske forecasts og med finansteknologi. Du kan anvende din dataviden til at optimere salg og marketing eller inden for sprogteknologi. Og du kan også stile efter en forskningsbaseret karriere, fx inden for medicinsk billedbehandling eller bioinformatik.

Opbygning og indhold

Med en specialisering i Data Science lærer du at indsamle, analysere, klassificere og visualisere data. Efter et basisår på bacheloruddannelsen i datalogi, hvor du introduceres til programmering og problemløsning, arbejder med softwareudvikling og interaktionsdesign samt lærer en række basale matematiske og statistiske discipliner, specialiserer du dig fra det andet år i de kurser, der giver dig de specielle kompetencer inden for Data Science. Nogle af kurserne er obligatoriske, mens andre er valgfri.

Specialiseringen, inkl. det første fælles år, ser sådan ud:

På kurserne kommer du til at lære om:

statistical learning, data warehouseing, matematik, kunstig intelligens, data mining, signal processing, high performance computing, databaser, machine learning, programmering, visualisering, operations design, probability models, datalogi, pattern recognition, data engineering, predictive analysis og algoritmer

Specialiseringen i Data Science giver dig den fornødne baggrund og viden til at arbejde videre inden for en række anvendelsesområder – enten gennem valgfri kurser, bachelorprojekt, kandidatuddannelse eller jobfunktion:

robotics and automation, bioimaging, søgemaskiner, finansteknologi, social sciences, digital økonomi, bioinformatik, medical informatics og natural language processing.

Undervisning, vejledning og anvendelsesperspektiver leveres blandt andet af Data Science forskere fra en lang række af Datalogisk Instituts forskningsgrupper:

En specialisering på datalogiuddannelsen

Husk at Data Science er en specialisering på bacheloruddannelsen i datalogi. Du vælger specialiseringen i slutningen af første studieår, når du har fået en god fornemmelse for, om Data Science eller den generelle profil i datalogi interesserer dig mest. Hvis du synes, at Data Science lyder spændende, skal du således søge ind på bacheloruddannelsen i datalogi.


Læs mere om: