Virksomhedsprojekt

Formålet med et virksomhedsprojekt er at du kan få:

  • Erfaring med anvendelse af faglige teorier og metoder i praksis
  • Forståelse af dit fag i en erhvervsmæssig sammenhæng
  • Forståelse for en arbejdsplads/organisationskultur
  • Erfaring i samarbejde med andre faggrupper

Med et virksomhedsprojekt kan du desuden erhverve dig nyttig erfaring fra arbejdsmarkedet, som kan være en fordel på dit cv når du skal ud på jobmarkedet.

Virksomhedsprojekter i udlandet

Et virksomhedsprojekt i udlandet er oftest et selvarrangeret ophold. Godkendelsesproceduren er den samme som for et virksomhedsprojekt i Danmark.

Du finder selv stedet, hvor forløbet skal foregå, skaber kontakt og aftaler, hvordan forløbet skal foregå. Inden du arrangerer et projektorienteret forløb, er det en god idé at undersøge med din studievejledning, om du kan tage på projektorienteret forløb, og hvad kravene i givet fald er for at kunne meritoverføre opholdet. Et projektorienteret forløb i udlandet er som regel en fuldtidsstilling og kan finde sted i for eksempel

  • større og mindre virksomheder
  • organisationer
  • NGO’er
  • ambassader og handelskontorer

Oftest varer et ophold 3 til 6 måneder. Pladserne kan søges gennem opslag eller uopfordrede ansøgninger.

Vælger du at lave et virksomhedsprojekt i Europa, kan du få et Erasmus trainee-stipendium (ca. 300 Euro/mdr.) med til opholdet. Du kan få Erasmusstipendium med til virksomhedsprojekter i private eller offentlige virksomheder, forskningscentre, andre institutioner og organisationer.

Vælger du at lave et virksomhedsprojekt uden for Europa, kan du søge private legater og fonde til at støtte projektet.

Hvis projektopholdet kan meritoverføres, så kan du få din SU med under opholdet.