Begrænset mulighed for dobbeltuddannelse 

Hvis du har gennemført en professionsbachelor, en bacheloruddannelse eller en uddannelse på samme niveau eller højere, skal der gå mindst 6 år, før du kan starte på en bacheloruddannelse. Der er dog få undtagelser:

Du kan søge optagelse på disse uddannelser, uanset hvornår du afsluttede din uddannelse, fordi der er særligt arbejdsmarkedsbehov (gælder for 2019 og 2020):

  • Datalogi
  • Forsikringsmatematik
  • Matematik
  • Matematik-økonomi


Find svar på de mest stillede spørgsmål her.

Mulighed for dispensation

Hvis der er gået mindre end 6 år, har du mulighed for at søge om dispensation for reglen. Læs mere om muligheden under Dispensation.

Udenlandske eller delvist deltagerbetalt uddannelser

Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse gælder for fuldt statsfinansierede danske uddannelser tilrettelagt som heltidsuddannelse. Har du fx gennemført en uddannelse i udlandet eller en delvist deltagerbetalt dansk uddannelse tilrettelagt som deltidsuddannelse, vil du derfor som udgangspunkt ikke være omfattet af begrænsningen af dobbeltuddannelse.

Uddannelser fra Grønland og Færøerne betragtes som udenlandske uddannelser og er dermed ikke omfattet af reglen om begrænsning af dobbeltuddannelse.