Spørgsmål og svar - dobbeltuddannelse – Københavns Universitet

Bacheloruddannelser > Dobbeltuddannelse > Spørgsmål og svar - do...

Spørgsmål og svar - dobbeltuddannelse

Har du gennemført en dansk bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau (fx en kandidatuddannelse), skal der som udgangspunkt gå 6 år, før du kan starte på en ny bacheloruddannelse. 

Der er dog få undtagelser fra reglen i form af dispensationsmuligheder. Læs mere om mulighederne her.

Jeg har afsluttet en professionsbachelor. Kan jeg søge optagelse på en bacheloruddannelse på universitetet?

Du kan søge om optagelse på en bacheloruddannelse, hvis det er 6 år siden eller mere, at du afsluttede din professionsbachelor. Dvs. hvis du søger om optagelse i 2018 betyder det, at uddannelsen skal være afsluttet senest 1. september 2012. Den dato der regnes fra, er den afslutningsdato, der står på beviset. Står der ikke en afslutningsdato på beviset, vil det være datoen for sidst givne karakter på uddannelsen.

Reglen gælder også uddannelser, der på afslutningstidspunktet var en mellemlang, videregående uddannelse, men efterfølgende er blevet en professionsbacheloruddannelse.

Jeg vil gerne selv betale. Kan jeg gøre det?

Som loven er formuleret, vil du ikke kunne blive optaget på en heltids-bacheloruddannelse. Du vil kunne søge ind på deltagerbetalt efter- og videreuddannelse som fx enkeltfag på  Åbent Universitet. Kontakt det relevante fakultet, hvis du har spørgsmål vedr. specifikke uddannelsesprogrammer og kurser.

Jeg har en bacheloruddannelse fra et universitet uden for Danmark. Gælder ændringen også for mig?

Nej, så gælder ændringen ikke for dig. Som loven er formuleret, vil du godt kunne søge om optagelse på en bacheloruddannelse i Danmark med en bacheloruddannelse taget uden for Danmark.

Jeg har en bachelor- eller kandidatuddannelse fra et andet universitet i Danmark. Gælder ændringen også for mig, hvis jeg vil søge en uddannelse på Københavns Universitet?

Ja reglen gælder også for dig. Der er dog få undtagelser i form af dispensationsmuligheder. Læs mere om mulighederne her.