Vurdering i kvote 2 på engelskKvote 2-vurdering på engelsk

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: