Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på engelsk

De fleste kurser på bacheloruddannelsen i engelsk foregår som holdundervisning på hold med cirka 30 studerende med tre ugentlige timer.  I nogle fag vil forelæsninger og holdtimer være direkte koblet til hinanden, så man i holdtimerne arbejder videre med de emner, der er blevet gennemgået i forelæsningerne. Holdundervisningen indeholder en afvekslende blanding af underviseroplæg, studenteroplæg, klassediskussioner, gruppearbejde og øvelser.

De tre fagområder på uddannelsen er stort set ligeligt fordelt, med cirka 1/3 til de sproglige discipliner, cirka 1/3 til de litterære discipliner og cirka 1/3 til de historiske, kulturelle og samfundsmæssige discipliner. Se mere under faglig profil og job

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Engelsk er et fuldtidsstudium, der foregår på et højt fagligt niveau. Du skal være indstillet på at bruge, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge på dit studie: 1/3 af tiden går med undervisning (12-14 timer om ugen), og 2/3 af tiden går med forberedelse, refleksion over det læste, efterbearbejdelse af undervisningsstoffet, udarbejdelse af skriftlige opgaver eller oplæg til undervisningen og deltagelse i læse- og studiegrupper. Det forventes, at du har forberedt dig til den enkelte undervisningsgang. Det vil sige, at du har læst teksterne grundigt og har løst eventuelle opgaver, og at du har interesse i at deltage i diskussionerne i de enkelte kurser.

Tre studerende fortæller om, hvordan det er at læse engelsk på universitetet: hvor meget læser man, hvordan er undervisningen etc., 2015.

Du kan se flere film om studiet her.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

I nogle kurser er ”aktiv deltagelse” en forudsætning for at du kan gå til eksamen. Det betyder, at du både møder velforberedt op og deltager aktivt i undervisningen. Der er eksamensperiode to gange om året ved afslutningen af hvert semester. Læs mere om eksamen her.

Opbygning

Uddannelsen i engelsk starter med et introduktionsforløb. Forløbet har fokus på sprogindlæring, sprog som akademisk studium samt karriereperspektivet med en uddannelse i sprog. Du får en fornemmelse af sprogets rolle og betydning i det moderne samfund og hvad du kan bruge en uddannelse i sprog til. Du bliver bedre til at kommunikere på engelsk og bliver fortrolig med at studere på et universitet.

Uddannelsen er bygget op med det nutidige først og det ældre senere på studiet og bygger på den måde direkte oven på det, du tidligere har arbejdet med på din adgangsgivende uddannelse.

På fjerde semester kan du vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde men også udenfor.  Her kan du kan specialisere dig inden for  fx sprog og medier, didaktik, sproghistorie, amerikanske studier, middelalderlitteratur eller hvad du ellers interesserer dig for.

På dit tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du mulighed for at kombinere flere interesseområder. Du kan også læse tilvalg i udlandet.

Læs mere om muligheden for udlandsophold.

Studieforløb

Her kan du se studieforløbet for bacheloruddannelsen i engelsk.

 
1. år 1. semester
2. semester

Engelsk sprog og kultur: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: fonetik, grammatik og oversættelse (15 ECTS)

Kultur 1: litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

Kultur 2: litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: grammatik og oversættelse (15 ECTS)

Valgfag (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på engelsk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på engelsk (2,5 ECTS) 

Kultur 3: litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)