Eksamensformer

På bacheloruddannelsen i engelsk er der en lang række forskellige eksamensformer. Enkelte kurser består du alene ved aktiv deltagelse, hvilket typisk vil indebære krav om fremmøde til og aktivitet i undervisningen samt aflevering og godkendelse af et antal opgaver. Andre gange er aktiv deltagelse en forudsætning for at kunne gå til eksamen, som så kan være en hjemmeopgave med et bundet emne eller en mundtlig eller skriftlig eksamen på universitetet (med eller uden hjælpemidler).

Forberedelse til eksamen

Hvert kursus har en kursusplan, som afspejler det forventede faglige niveau og omfanget af den tekstlæsning (og eventuel opgaveskrivning), der ligger til grund for eksamen ved kursets afslutning. Selvom eksamen i nogle tilfælde giver mulighed for at fokusere på en del af pensum i besvarelsen af eksamensopgaven, forventes det, at du forbereder dig grundigt og læser op til eksamen i alle kursets dele. Af samme grund er det vigtigt, at du følger kursusplanen og dens planlagte læsninger og ikke kommer bagud.

Engelskuddannelsen indeholder både skriftlige og mundtlige eksamener, og kurserne er i reglen tilrettelagt efter at forberede dig bedst muligt til den prøveform, der afslutter kurset. Det er derfor vigtigt, at du oparbejder en studieteknik, der gør det muligt for dig at overskue både bredde og dybde i kursusmaterialet. Det er altid en god idé gennem hele semestret at notere kommentarer og pointer i de læste tekster og at skrive brugbare noter i undervisningen. På den måde hjælper dig du selv med at tilegne dig indholdet i tekster og argumenter, og det bliver lettere for dig at forberede din eksamen.

Det er også en god idé at få en læsegruppe, som du kan bruge både som hjælp til at komme i dybden med kursets emner forud for undervisningen, for så får du naturligvis langt mere ud af undervisningen, og i din eksamensforberedelse.