Udlandsophold

Som studerende på engelsk har du rig mulighed for at komme til udlandet i forbindelse med din uddannelse. Du kan tage på udveksling eller sommerskole, planlægge et internationalt projektorienteret forløb, hvor du afprøver dine kompetencer i praksis hos en virksomhed, eller du kan lave bachelor- eller specialeforberedende arbejde.

Udlandsophold under studiet er en fantastisk mulighed for at få førstehåndserfaring med andre nationale kulturer og studiekulturer. Et udlandsophold kan give inspiration til resten af bacheloruddannelsen – fx bachelorprojektet – og er naturligvis også en oplagt mulighed for at få trænet færdighederne i skriftligt og især mundtlig engelsk.

Du kan tage til udlandet på forskellige tidspunkter i studiet. Et udlandsophold varer typisk et semester. De fleste tager afsted enten på deres tilvalgsår (3. studieår) eller i løbet af kandidatuddannelsen. Engelskuddannelsen har udvekslingsaftaler med en lang række programmer både i og uden for Europa fx i USA, England, Canada og andre engelsktalende lande.