Spørgsmål og svar om uddannelsen i europæisk etnologi

Hvad er forskellen på etnologi og antropologi?

De to fag har meget til fælles. De beskæftiger sig med kulturformer og deres kontinuitet, forandring og variation og med de teorier, der gennem kulturhistorien har været formuleret omkring dette felt. Men fagene er også forskellige, de har forskellige fagtraditioner og ligger også på hvert sit fakultet. Europæisk etnologi lægger vægt på at se samfund i et kulturhistorisk perspektiv, og hvordan Europas særtræk er betinget af dets plads i verden.

Med hensyn til de mere nutidige kulturanalyser deler europæisk etnologi og antropologi metoder: her står feltarbejdsmetoden centralt, men etnologer arbejder også med materiale og metoder, der kan belyse kulturhistoriske fænomener. Etnologer udforsker både nutidige spørgsmål og det historiske dagliglivs kulturelle og sociale former. Etnologer vil altså ofte integrere det historiske perspektiv i undersøgelser af nutidige forhold.

Hvad er fordelen ved at læse ved et mindre fag?

På etnologi er der cirka 250 studerende i alt på bachelor- og kandidatuddannelserne. Det betyder, at du ikke er anonym på dit studie, du lærer hurtigt de andre studerende at kende - også på de andre årgange. Desuden giver det mulighed for at føre gode diskussioner i undervisningen, og det betyder, at underviserne er nemt tilgængelige for de studerende.

Er det nemt at få et relevant studiejob?

Ja! Mange etnologistuderende benytter sig af de mange tilbud om studiejobs, bl.a. i konsulentvirksomheder, offentlige institutioner eller landets kulturhistoriske museer (fx Frilandsmuseet, Nationalmuseet, Arbejdermuseet).

Det er en stor fordel at lære en arbejdsplads at kende, hvor man kan benytte sin faglige viden fra undervisningen meget konstruktivt og møde andre fagligheder såvel som færdigt uddannede etnologer.

Er det en fordel at kunne andre fremmedsprog, når man læser etnologi?

På etnologi er en del af litteraturen på engelsk eller svensk, og enkelte gange kan den være på tysk. Derfor er det en god idé, at man har kendskab til andre europæiske sprog, også hvis man engang selv skal til udlandet for at læse. Ligeledes kan det i forbindelse med feltarbejde være en væsentlig fordel at tale andet end engelsk og sit eget modersmål.

Er det en fordel at studere på et udenlandsk universitet undervejs i uddannelsen?

Etnologi opfordrer de studerende til at benytte sig af chancen for at læse i udlandet og dermed anvende en af etnologis mange samarbejdsaftaler ved andre universiteter, eksempelvis i Østrig, Island, Norge eller Tyskland. Især på bacheloruddannelsen er studiet lagt til rette, så det er let at komme ud. Studerende, der har taget ophold ved et udenlandsk universitet, lærer ikke alene nye mennesker at kende, men får ligeledes et indblik i en anden kultur, sprog og hverdag, samt i andre variationer af den kulturvidenskabelige fagtradition.

Læs mere om muligheden for udlandsophold

Hvordan er studiemiljøet på etnologi?

Etnologi har en tradition for et meget aktivt studiemiljø, hvor man kan integrere sig både fagligt og socialt, bl.a. kan man være med til at arrangere gæsteforelæsninger, diskussionsaftener og ekskursioner, være med i festkomiteer, deltage i fredagsbarer, osv. 

Læs mere om studiemiljøet

Hvordan er kontakten mellem uddannelsen og arbejdsmarkedet?

På etnologi følger vi hele tiden med i, hvordan arbejdsmarkedet for etnologer ser ud og samarbejder med de kommende arbejdsgivere. Oftest vil man allerede på uddannelsens første år have deltaget i projekter, som også involverer eksterne samarbejdspartnere. Arbejdet i faget ”Etnologisk Formidling” kan involvere arbejde med levendegørelse af et projekt på private eller offentlige institutioner, fx museer. Her oplever man, hvad der kræves for at begå sig på en arbejdsplads og i en gruppe af kollegaer, og samtidig får man gode kontakter, der måske senere kan føre til et studiejob.

Der arrangeres jævnligt foredrag med færdige etnologer. De kan fortælle om kravene til nyuddannede på arbejdsmarkedet, og hvad de selv ser på i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere. Derudover diskuteres der løbende kompetencer, job- og karrieremuligheder.

Hvad beskæftiger færdiguddannede etnologer sig med?

Etnologer arbejder typisk på museer, i offentlig administration, i organisationer og i private virksomheder med kulturanalyser, undervisning, forskning, formidling og planlægning. Fremtidens muligheder er mangeartede, fordi kulturspørgsmål i høj grad er på den politiske dagsorden.

Læs mere om jobmuligheder for etnologer