Karrieremuligheder

Som etnolog skaffer du din viden om menneskers liv på meget forskellig vis: gennem interviews, deltagerobservation, tolkning af skriftligt materiale, hverdagslivets genstande og fysiske rum. Det ældre kildemateriale finder du som oftest på arkiver, biblioteker og i museers samlinger. Når det gælder det nutidige kildemateriale møder du det gerne gennem direkte kontakt med mennesker og det levede liv. Det er et kendetegn for etnologien, at den ofte søger at integrere et både nutidigt og historisk perspektiv i én og samme kulturanalyse.