Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på europæisk etnologi

Der begynder cirka 55 studerende på europæisk etnologi om året. I de fleste kurser undervises hele årgangen sammen. Undervisningen er et miks af forelæsninger, seminarer, gruppearbejde og holdundervisning med øvelser og aktiv inddragelse af de studerende. 

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Du har i gennemsnit 12 undervisningstimer om ugen, men du skal forvente at bruge, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge på studiet. Det betyder, at størstedelen af arbejdet på europæisk etnologi består i at læse, reflektere over det læste og at finde kilder og materiale gennem både nutidigt og historisk feltarbejde. Feltarbejdet er en væsentlig metode på uddannelsen: I en afgrænset periode opholder du dig blandt de mennesker, du studerer, eller dykker ned i historiske kilder på arkiv, bibliotek eller museum. 

I løbet af studietiden vil der blive arrangeret ekskursioner i både Danmark og til udlandet, hvor du får mulighed for at træne og være med til at videreudvikle det etnologisk feltarbejde. Læs mere om dine muligheder for udlandsophold.

Uddannelsen samarbejder med Nationalmuseet, forskellige kulturhistoriske lokalmuseer og andre kultur- og kulturarvsinstitutioner såvel som med private virksomheder. De fleste studerende har derfor mulighed for særdeles studierelevant erhvervsarbejde og/eller projektorienteret forløb.

Når du starter på uddannelsen, får du en læsegruppe. De fleste bruger læsegruppen både i den daglige forberedelse til undervisningen og når der skal løses opgaver og holdes oplæg. Læs mere om den første tid på uddannelsen her.

Opbygning

Bacheloruddannelsen i europæisk etnologi består af fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden. Læs en uddybende beskrivelse af de enkelte fagelementer.

1. år 1. semester
2. semester

Danmark i Europa A

(15 ECTS)

Danmark i Europa B 

(15 ECTS)

Etnologisk teori og metode A (15 ECTS)
Fagelementet består af:

  • Etnologiske metode A 
  • Kulturvidenskabelige forskningsretninger A

Etnologisk teori og metode B (15 ECTS)

Fagelementet består af:

  • Etnologisk metode B 
  • Kulturvidenskabelige forskningsretninger B 

2. år

3. semester 4. semester

Kulturanalyse

(15 ECTS)

Kulturelle processer i Europa (30 ECTS)

Etnologisk formidling  (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg
Tilvalg Tilvalg