Hvorfor læse farmaci? 

På farmaci bliver du ekspert i medicin (lægemidler). Farmaci er for dig, der elsker kemi og biologi – og drømmer om at udvikle ny medicin og sikre god behandling. Som farmaceut gør du en forskel for menneskers sundhed.

Hvad kan jeg blive med farmaci? 

Du kan blive alt fra specialist til direktør. Du kan fx forske i sygdomme og udvikle ny medicin på et universitet eller i en medicinalvirksomhed, eller hjælpe patienter og læger med sikker og effektiv brug af medicin på et apotek eller sygehus.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen på farmaci er årgangens ca. 200 studerende inddelt i mindre hold, så du oplever en holdtilknytning, som minder om den, du kender fra gymnasiet. Du går til undervisning ca. 20 timer om ugen. Undervisningen er fordelt på:

 • 35% forelæsninger
 • 30% laboratorieøvelser 
 • 20% projektarbejde 
 • 15% holdundervisning

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år og består af obligatoriske kurser på de første 5 semestre, mens 6. semester består af valgfrie kurser og dit bachelorprojekt.

1. år 1. semester
2. semester

Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske

Farmaceutisk fysisk kemi I – termodynamik og ligevægte
Kemiske principper Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer

Cellulær og molekylær biologi

Farmaceutisk biologi
Organisk kemi I – fysisk kemiske egenskaber Organisk kemi II – syntese af lægemiddelstoffer

2. år

3. semester 4. semester

Farmaceutisk fysisk kemi II – kinetik og transportfænomener

Farmaci I - flydende og halvfaste lægemiddelformer
Basal farmakologi

Organfarmakologi

Videnskabsteori og samfundsfarmaci

Samfundsfarmaci – metode og formidling
Biopharmaceuticals - bioorganisk kemi Farmaceutisk analytisk kemi

3. år

5. semester

6. semester

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Lægemidler fra naturen

Farmaci II - faste lægemiddelformer

Valgfag Valgfag
Systemfarmakologi signalvejenes farmakologi

Farmakoterapi

Bachelorprojekt i farmaci

Bachelorprojekt i farmaci

De første fem semestre følger alle samme kurser. En del af undervisningen er obligatorisk for at du kan gå til eksamen, fx laboratoriøvelser og fremlæggelser.

Eksempel 1: Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske

Det første kursus du har er "Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske", som bl.a. giver indsigt i, hvordan lægemidler bliver udviklet og produceret. Du vil høre oplæg fra forskere fra universitetet, fra medicinalindustrien og fra myndighederne, som arbejder med lægemiddeludvikling til daglig. Inden for den første måned kommer du i laboratoriet og fremstiller dit første lægemiddel.

Eksempel 2: Kemiske principper

Et andet obligatorisk kursus i starten af uddannelsen er "Kemiske principper", hvor du lærer om lægemiddelstoffers kemiske grundlag. I videoen møder du Rakel, der fortæller om kurset, og hvordan hun i laboratoriet får teorien til at give mening i praksis.

 

 

På 6. semester har du mulighed for at vælge to valgfrie kurser, som har din særlige interesse, eller du kan rette din bacheloruddannelse hen mod din ønskede kandidatuddannelse. Farmaci har en række valgfri kurser, du kan vælge. Du kan også vælge kurser på andre uddannelser.

 

 

 

Bacheloruddannelsen i farmaci er på dansk. Undervisningen foregår på dansk, og du går til eksamen på dansk. Dog er næsten alt undervisningsmaterialet på engelsk, og dele af undervisningen foregår også på engelsk. Fx er grundbogen i kurset Organisk Kemi Organic Chemistry af den amerikanske professor John E. McMurry.

 

Kurserne afsluttes med en skriftlig eksamen ved semesterets slutning, dog skal du præsentere og forsvare dit afsluttende bachelorprojekt på 6. semester mundtligt.

De første to år går du til eksamen hvert halve år, hvor du har mellem 3-4 eksamener. Du vil gå til skriftlige eksamener både med og uden hjælpemidler. Der er også kurser, du består ved aktiv deltagelse i undervisningen. Det sidste år på bacheloruddannelsen har du eksamener hver tredje måned.

 

Udlandsophold

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få et andet fagligt perspektiv på din uddannelse og forbedre dine sprogkundskaber?

At tage på studieophold i udlandet er ikke bare en oplevelse for livet, men i høj grad et karrierefremmende valg. Private virksomheder og offentlige institutioner efterspør­ger de globale og interkulturelle kompetencer, man opbygger ved at studere i udlandet.

Forelæsning i farmaci

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i farmaci. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen .Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som farmaceut er du ekspert i medicin. Du kender de sygdomme, vi mennesker kan få, og du ved, hvordan lægemiddelstoffer finder vej og virker i vores krop.

Det gør dig til en nøgleperson for mange arbejdspladser, og du kan få job i den del af life science-området, der interesserer dig.

 

Idéer til ny medicin: I den tidligere forskningsfase bidrager forskere på både universiteter og i medicinalindustrien til at finde et såkaldt target – et sted i kroppen, som medicinen skal ’ramme’.

Medicinalkemi: I laboratoriet opdager forskere molekyler, som virker mod sygdomme. Forskerne forbedrer molekylernes struktur, så de bedst kan virke mod sygdomme.

Farmakologi: Forskere undersøger, hvordan medicin reagerer med kroppens biologiske systemer. De laver undersøgelser på celler, væv og i dyr.

Design: Farmaceuter og kandidater i farmaceutisk videnskab vælger den færdige form, medicin skal have, fx en tablet eller væske. Valget afhænger af lægemiddelstoffets kemiske og fysiske egenskaber, men også af patienten.

Produktion: Kun medicin, som er produceret på den rigtige måde, må komme på markedet. Farmaceuter og kandidater i farmaceutisk videnskab har ansvaret for, at medicinens kvaliteter i orden.

Test på mennesker: Medicin udvikles ikke kun i laboratoriet. Eksperter i medicin samarbejder med fx læger på hospitaler om at teste medicin på mennesker. Testene viser, om medicinen er sikker og effektiv.

Benefit-risk-vurdering: Eksperter i medicin hjælper med at bedømme al information om medicinens kvalitet, sikkerhed og effekt. På den måde vurderer de, om medicinens fordele opvejer dens risici, og om den kan godkendes til salg.

Medicinsk behandling: Farmaceuter rådgiver læger og patienter om det bedste valg af medicin, dosering og kombination af forskellig medicin til den enkelte patient.

 

Illustration af karrieremuligheder med farmaci

FAQ Karrieremuligheder

 

Når du er farmaceut, er du en del af en branche i vækst. Du kan fx arbejde med at designe og udvikle ny medicin, rådgive patienter og andre sundhedsprofessionelle om den bedst mulige brug af medicin, eller du kan gå forskningsvejen og skabe grundlaget for fremtidens medicin.

Du får en god løn, når du er farmaceut – både når du er nyuddannet og senere i din karriere, hvor du har mulighed for at vælge mellem mange typer jobs.

 

 

Du får de bedste jobmuligheder ved at supplere din bacheloruddannelse med en 2-årig kandidatuddannelse. Bacheloruddannelsen i farmaci giver dig adgang til at læse en:

Hvis du vil tage en kandidatuddannelse i medicinalkemi, kræver det, at du tilrettelægger den valgfrie del af din bacheloruddannelse, så du opfylder adgangskravene.

 

 

Når du er farmaceut, kan du blive alt fra specialist til direktør. Du kan fx

 • forske i sygdomme og lægemiddelstoffer. Det kan være på et universitet eller i en forskningsenhed hos en medicinalvirksomhed.
 • designe og udvikle ny medicin. Det kan være som specialist, projektleder eller forsker hos en af de førende medicinalvirksomheder.
 • afprøve ny medicin på patienter. Det kan være på hospitaler og hos medicinalvirksomheder.
 • hjælpe patienter med og rådgive om optimal brug af medicin. Det kan være som klinisk farmaceut på et hospital eller som behandlerfarmaceut på et apotek.
 • sikre, at den medicin, patienter får, er sikker – både at kvaliteten er i top og at medicinens gavnlige effekt opvejer dens bivirkninger. Det kan være som farmaceut hos Lægemiddelstyrelsen eller i medicinalindustrien.
 • rådgive andre sundhedsprofessionelle om brug af den bedst tænkelige medicin til den enkelte patient og patientgruppe. Det kan være som klinisk farmaceut på et hospital, hvor du binder de sundhedsfaglige discipliner sammen.

 

 

 

Mød færdiguddannede farmaceuter

Christian Rubek, Klinisk farmaceut, Hillerød Hospital

Trine Frederiksen, Pharmacokineticist, Lundbeck A/S

Katrine Tarp, Senior Formulation Scientist, Novo Nordisk A/S

Tegning af Universitetsparken

Studieliv

Farmaci er kendt for sit gode og meget aktive studiemiljø, hvor du allerede fra første dag bliver taget imod af dine tutorer og rusvejledere. 

Din dagligdag som studerende på farmaci foregår i Universitetsparken på Nørre Campus tæt på metrostationen (Vibenhus Runddel), kollegier og Fælledparken.

Der er meget undervisning på uddannelsen, så du har mange timer på campus, og I er inddelt i mindre hold. Begge dele gør det lettere at lære dine medstuderende at kende. 

Studiemiljøet er præget af mange foreninger og engagerede studerende. Det er muligt at dyrke en masse forskellige interesser i de mange foreninger. Kendetegnet for miljøet på farmaci er åbenhed og nysgerrighed, og alle er velkomne, hvis de har lyst. Der er mange traditioner på uddannelsen, som går langt tilbage, og der er også mange interne traditioner i de forskellige foreninger.

Her er et udpluk af de foreninger, der kan spille en rolle i dit studieliv på farmaciuddannelsen:

 • freBAR (fredagsbaren)
 • FU (festudvalget)
 • Tutorer (tager imod de nye studerende den første måned)
 • Rusvejledere (tager de nye studerende på rustur)
 • Torsdagscaféer (alkoholfri)
 • Farmaceutisk skiklub
 • Materia (sangforening)
 • Farma strik (strikkeklub)
 • Bodegamaraton
 • SOP (studenter politisk organisation)
 • FC Pharma (fodbold med både en drenge- og pigeklub)
 • Revyen
 • Studietur (for studerende på fjerde år)
 • Pinsestævnet (nordiske farmaceutstuderende besøger hinanden på skift)

 

 

En stor del af læringen foregår gennem eksperimentelle laboratorieøvelser og teoretiske projekter, hvor du arbejder tæt sammen med dine medstuderende i grupper. Der bliver derfor lagt stor vægt på at skabe et godt fagligt studiemiljø.

På campus er der både stillerum, små grupperum og større fællesrum. Det skaber et stærkt fællesskab, når du møder dine medstuderende i de små pauser, eller mødes med din læsegruppe.

I videoen kan du møde Esmeralde. Hun fortæller om hverdagen og undervisningen på farmaciuddannelsen.  Følg med, når hun sammen med sine studievenner har forelæsning, øvelser i laboratoriet, gruppearbejde, og når de forbereder sig til eksamen.

 

 

August  
Din studiestart begynder allerede i starten af august, hvor du får adgang til et online studiestartsrum. Her bliver du guidet igennem de informationer, du skal kende inden studiestart.

Du får også adgang til et online kickstart-kursus, der tager dig igennem de basale matematiske færdigheder og opsummerer gymnasiepensum for kemi, som du skal kunne på farmaciuddannelsen. 

September  
Den første studiedag bliver du og dit hold taget imod af tutorer (studerende der allerede går på uddannelsen). De introducerer dig til dine kurser og undervisere, og de svarer på spørgsmål om stort og småt.

Tutorerne planlægger en måneds introforløb, som foregår sideløbende med undervisningen. Det er sjove og informative aktiviteter, der klæder dig på til studielivet både fagligt og socialt.   

Oktober 
I uge 40 tager rusvejlederne over fra tutorerne og sørger for en sjov og oplevelsesrig rustur. Du er afsted i 5 dage med 40 af dine medstuderende, og der er fokus på at lære hinanden at kende, men også faglige input. Der er plads til alle – og det kan være her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.  

 

 

 

 

Mød de studerende

Vi bruger hinanden hver dag. Vi hjælper hinanden. Da jeg startede, fik vi at vide, at det hedder "Farma Family".

Christian, studerende på farmaci, fra KU Studieliv podcasten
Farmaci Ku podcast

Besøg os

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, der passer bedst til dig, eller vil du føle dig mere sikker i dit studievalg? Så kan det være en god ide at opleve uddannelsen tæt på.

Hvordan er det at gå til forelæsning? Hvor svært er kemi? Hvordan ser hverdagen ud? Er det nemt at få venner? 

Der er forskellige muligheder for besøg og samtaler med studerende eller undervisere på farmaci.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • optagelse med en udenlandsk uddannelse
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens faglige indhold
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Nørre Campus, Universitetsparken 2, 2100 København


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

 

Kemi, biologi og matematik er de vigtigste fagområder.

Eksemplevis bruger du: 

 • reaktionsligninger, pH, pKa, funktionelle grupper, reaktionsmekanismer fra kemi
 • cellebiologi, organfunktioner, neuroner samt svampe og bakterier fra biologi
 • differentialregning, integralregning, statistik F- og t-test, ligninger (med 1 og 2 ubekendte) fra matematik

 

 

Farmaci er kendt for sit gode og meget aktive studiemiljø, der er kendetegnet ved åbenhed og nysgerrighed, og hvor alle er velkomne.

På studiet er der stor fokus på, at du tager ansvar for egen faglig læring. Der er meget aktiv undervisning, som kræver forberedelse og initiativ fra dig som studerende.

Der er meget undervisning på uddannelsen, så du har mange timer på campus, og I er inddelt i mindre hold. Begge dele gør det lettere at lære dine medstuderende at kende. 

Der er mange foreninger, som du kan blive medlem af fx badminton, festudvalg, løbeklub og vinklub.

 

 

Du går til undervisning ca. 20 timer om ugen. Resten af tiden op til en arbejdsuge på 40-45 timer bruger du på forberedelse.

 

 

På sidste del af uddannelsen har du mulighed for at vælge to valgfrie kurser, som har din særlige interesse, eller du kan rette din bacheloruddannelse hen mod din ønskede kandidatuddannelse.

Der er ikke praktikophold på bacheloruddannelsen. 

På kandidatuddannelsen i farmaci er der større mulighed for valgfrihed og praktik på apotek eller i medicinalindustrien fx i forbindelse med specialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er meget gruppearbejde på farmaci. Du arbejder sammen med dine medstuderende i grupper fx til holdundervisning, de mange laboratorieøvelser og efterfølgende rapporter.

I nogle tilfælde vælger du selv din gruppe og i andre tidlfælde er gruppen bestemt på forhånd.

 

 

Som studerende på farmaci har du gode muligheder for at få et studiejob, der ikke bare giver råd til mere end havregryn, men som også er spændende og fagrelevant.

Et relevant studiejob kan give dig mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis.

I København og omegn findes en lang række små og store medicinalvirksomheder, hospitaler og styrelser, der giver mange attraktive studiejobmuligheder.

Der er dog begrænset tid ud over studiet til at arbejde.

 

 

Farmaci har udvekslingsaftaler med udvalgte universiteter, hvor du både gennemfører dine valgfrie kurser og dit bachelorprojekt.

På kandidatuddannelsen har du flere muligheder for at komme til udlandet. Det kan fx være i forbindelse med valgfrie kurser eller specialet.

 

 

 

 

Sprog

Din undervisning foregår på dansk, og du går til eksamen på dansk.

Dog er næsten alt undervisningsmaterialet på engelsk, og dele af undervisningen foregår også på engelsk.

Undervisningsformer

Du har mange forelæsninger på studiet, hvor hele årgangen er samlet. Til forelæsningerne gennemgår underviseren en masse teori, det kan fx være, hvordan et lægemiddelstof er kemisk bygget op.

Derudover har du holdundervisning i mindre hold, som du kender det fra gymnasiet.

Du tilbringer også meget af din undervisningstid i laboratoriet, hvor du praktiserer den teori, som du har lært til forelæsningerne og holdundervisningen fx syntese af et protein eller identificering af lægemiddelstof funktionelle grupper.

Laboratorieundervisning på farmaci

Lignende uddannelser