Karrieremuligheder - Bachelor i farmaci – Københavns Universitet

Farmaci > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Du får de bedste jobmuligheder ved at udbygge din bacheloruddannelse i farmaci med en 2-årig kandidatuddannelse. Du kan blandt andet fortsætte på kandidatuddannelsen i farmaci, hvorefter du bliver farmaceut og samfundets lægemiddelekspert.

Som farmaceut er jobmulighederne mange, arbejdsløsheden er lav og lønniveauet højt. Du kan for eksempel arbejde inden for medicinalindustrien, på hospitaler eller apotek.

Læs mere om, hvor du kan arbejde som farmaceut

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Når du har afsluttet bacheloruddannelsen i farmaci, kan du en masse:

 • farmakologi (læren om lægemidler)
  fx forståelse for lægemidlers virkninger og bivirkninger, og forståelse for hvad kroppen gør ved lægemidlerne.
 • organisk, fysisk og analytisk kemi
  fx så du er i stand til at forstå og beskrive lægemiddelstoffer og hjælpestoffer fra kemiske synsvinkler.
 • farmaci (læren om lægemidlers fremstilling)
  fx hvordan de færdige lægemidler designes, udvikles og produceres, og hvordan det sikres, at de færdige lægemidler lever op til myndighedernes kvalitetskrav til gavn for patienten.
 • om anvendelse af lægemidler
  fx en forståelse for hvorledes lægemiddelområdet reguleres og ikke mindst en indsigt i problemstillinger omkring brugen af lægemidler på samfundsplan og i forhold til den enkelte patient.

Med andre ord: Du får en bred bacheloruddannelse, som har fokus på lægemidler i alle fag, og som blandt andet kvalificerer dig til kandidatuddannelsen i farmaci. Uddannelsen er på den måde et led i en samlet uddannelse af en lægemiddelekspert.


Læs mere om undervisningen og obligatoriske og valgfrie fag.

Hvordan kan jeg læse videre?

Bacheloruddannelsen i farmaci sikrer dig adgang til kandidatuddannelserne i farmaci og farmaceutisk videnskab. Med en bachelor- og kandidatuddannelse i farmaci bliver du farmaceut.

Det er også muligt at tage andre kandidatuddannelser på baggrund af bacheloruddannelsen i farmaci. Hvis du fx er interesseret i medicinalkemi, kan du tilrettelægge den valgfrie del af din bacheloruddannelse, så du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen i medicinalkemi. 

Hvad kan jeg blive?

Dine jobmuligheder er bedst, hvis du fortsætter med en kandidatuddannelse, og langt de fleste læser da også videre, særligt på kandidatuddannelsen i farmaci.

Med en kandidatuddannelse i farmaci bliver du farmaceut, som er meget eftertragtede på arbejdsmarkedet, hvilket betyder lav ledighed og høje lønninger. Allerede startlønnen som farmaceut ligger højt og er gennemsnitligt 36.100 kr. om måneden.

Arbejdsløsheden er lav. For nyuddannede er den 5 %, og 10 år efter endt uddannelse er den helt nede på 1 %.

80 % af farmaceuter arbejder i det private, mens 20 % arbejder i det offentlige. Over halvdelen af de privatansatte arbejder i industrien.

(Kilde: Uddannelseszoom.dk, der bygger på tal fra Danmarks Statistik, 2018)

Færdiguddannede farmaceuter arbejder blandt andet her:

 • Medicinalindustrien
 • Biotek- og medicoindustrien
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Private apoteker
 • Regionale sygehuse
 • Statens Serum Institut
 • Uddannelsesinstitutioner som forskere eller undervisere

Læs mere om, hvor færdiguddannede farmaceuter arbejder.

Ekstra information / Sidebar