Karrieremuligheder

Som farmaceut er du samfundets lægemiddelekspert. Jobmulighederne er mange, arbejdsløsheden lav og lønniveauet højt. Du kan fx arbejde i medicinalindustrien, på hospitaler eller apoteker. Du får de bedste jobmuligheder ved at udbygge din bacheloruddannelse med en 2-årig kandidatuddannelse.

I videoen møder du Morten, der arbejder med kliniske studier på Novo Nordisk. Han fortæller om klinisk testning, som er det sidste led i lægemiddeludviklingen.

Med en bachelor i farmaci har du en bred vifte af færdigheder, som har fokus på lægemidler i alle fag.

Du vil: 

  • forstå det kemiske grundlag af lægemiddelstoffer og hjælpestoffer og være i stand til at beskrive dem.
  • få et indblik i farmakologi, som er læren om lægemidler, ved at lære om virkning og bivirkninger.
  • have kendskab til, hvordan lægemidler designes, udvikles og produceres, og hvordan det sikres, at de lever op til myndighedernes kvalitetskrav.
  • få forståelse for, hvordan lægemiddelområdet reguleres og indsigt i problemstillinger omkring brugen af lægemidler på samfundsplan og i forhold til den enkelte patient.

Bacheloruddannelsen i farmaci giver dig adgang til at læse de to følgende kandidatuddannelser

Med en kandidatuddannelse i farmaci bliver du farmaceut og kan arbejde på apotek. 

Der er også andre muligheder for at læse videre efter din bacheloruddannelse i farmaci. Hvis du fx er interesseret i medicinalkemi, kan du tilrettelægge den valgfrie del af din bacheloruddannelse, så du opfylder adgangskravene.

Dine jobmuligheder er bedst, hvis du vælger at tage en kandidatuddannelse efter din bachelor i farmaci. Med en kandidat i farmaci eller farmaceutisk videnskab vil du være meget eftertragtet på arbejdsmarkedet. Der er lav ledighed og høje lønninger. Den gennemsnitlige startløn som farmaceut er ca. 40.000 kr. om måneden.

(Kilde: Uddannelseszoom.dk, der bygger på tal fra Danmarks Statistik, 2018.)

Industrien

Som færdiguddannet farmaceut vil du være en uundværlig medarbejder i industriens udvikling af nye lægemidler. Du kan fx arbejde i forskningsafdelinger, der finder frem til nye lægemiddelstoffer, eller med klinisk udvikling, hvor du bidrager til, at de markedsførte lægemidler er effektive og sikre. Du kan også være med til at sikre, at de fremstillede lægemidler er af høj kvalitet og overholder gældende lovgivning, ligesom du kan arbejde med hjælpestoffer og emballageudvikling mv. Det er også muligt at arbejde med salg og information.

Det offentlige

Et stigende antal farmaceuter arbejder på landets sygehuse – primært på sygehusapotekerne. Som klinisk farmaceut på et hospital vil du arbejde med at sikre optimal og rationel brug af lægemidler, og du vil være ansvarlig for apotekets lægemiddelproduktion. Farmaceuter arbejder også som ph.d.er, lektorer m.v. på de lange videregående uddannelser, hvor de beskæftiger sig med forskning og undervisning. Hvis du ønsker en karriere i en forskningstung privat virksomhed, er indgangen typisk en ph.d.-uddannelse, efter at du har afsluttet din kandidatuddannelse. Du kan også få job hos Lægemiddelstyrelsen, Statens Serum Institut, offentlige laboratorier og styrelser.

Apotek

Som farmaceut på et apotek støtter du lægerne i valg af lægemidler, informerer patienterne om dosering, virkninger og bivirkninger og har ansvaret for, at recepter ekspederes efter gældende regler. Har du lyst til at være selvstændig og arbejde med ledelse, er apoteksvejen en mulighed – apotekerne i Danmark ejes og ledes af en apoteker, som skal være uddannet farmaceut.

Som studerende i farmaci har du gode muligheder for at få et studiejob, der ikke bare giver råd til mere end havregryn, men som også er spændende og fagrelevant.

Studierelevant arbejde kan underbygge og supplere den viden, du får på studiet og give dig mulighed for at prøve dine kompetencer af i praksis. I København og omegn findes en lang række små og store medicinalvirksomheder, hospitaler og styrelser, der giver mange attraktive studiejobmuligheder.

"

Mit job har bestået i at håndtere såkaldte ikke-alvorlige bivirkningsindberetninger. Jeg har gennemgået og tastet indberetningerne i en database. I tilfælde af manglende information om det indberettede har jeg henvendt mig til indberetteren, eksempelvis patienten selv, en pårørende, sygeplejerske, læge, farmaceut m.m.

Katrine, studentermedhjælper i Pharmacovigilance, Lægemiddelstyrelsen

"

I mit studiejob har jeg certificeret og legaliseret dokumenter til samarbejdspartnere rundt i verden. Jeg har også bestilt og organiseret pakning og forsendelse af vareprøver til samarbejdspartnere i udlandet.

Frederik, student assistant in regulatory affairs, Leo Pharma A/S