Karrieremuligheder - Bachelor i farmaci – Københavns Universitet

Farmaci > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet farmaceut bliver du samfundets lægemiddelekspert.

Du får viden om alle trin i udviklingen af lægemidler og kan sikre kvalitet og sikkerhed i produktionen. Du bliver også ekspert i, hvordan lægemidler skal anvendes, og hvordan de virker i kroppen.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Når du er færdiguddannet farmaceut, har du lært at udvikle, producere, kvalitetssikre, afprøve, anvende, registrere og rådgive om lægemidler. Kort sagt: Alle trin i udvikling af lægemidler.

Du får teorier, metoder og praksisser, så du kan løse opgaver i fx sygehusvæsnet, på private apoteker, i medicinalindustrien og i offentlige organisationer som Lægemiddelstyrelsen. Du kan rådgive om, hvordan lægemidler skal bruges, og hvordan de virker i kroppen. Du kan designe nye lægemidler, som virker optimalt de rigtige steder i kroppen. Og du kan kontrollere og registrere lægemidler, så patienter og borgere får adgang til sikker medicin af høj kvalitet.

Din faglige profil består af en koncentration af kemiske og biologiske fag kombineret med farmaceutiske og samfundsrelaterede fag. Uddannelsen er bred, og du har mulighed for at forme den, så du bliver ekspert i præcis den del, der interesserer dig mest.

Læs mere om undervisningen og obligatoriske og valgfrie fag.

Hvordan kan jeg læse videre?

Bacheloruddannelsen i farmaci sigter primært mod videreuddannelse, altså en kandidatuddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige eller naturvidenskabelige område.

Du kan blandt andet fortsætte på kandidatuddannelsen i farmaci eller farmaceutisk videnskab på Københavns Universitet.

Læs mere om kandidatuddannelsen i farmaci.

Hvad kan jeg blive?

Farmaceuter er eftertragtede på arbejdsmarkedet, og der er lav ledighed og høje indkomster blandt færdiguddannede kandidater. Ifølge dimittendundersøgelse fra 2015 er 96% af nyuddannede farmaceuter i arbejde, hvoraf 10% er ved at tage en ph.d.-uddannelse.

Lægemiddelindustrien er Danmarks største eksportvare. De fleste farmaceuter arbejder i medicinal- og biotekindustrien. 65% af de farmaceuter, der er uddannet inden for de seneste ti år, er ansat i industrien, 15% arbejder på apotekerne, mens de resterende 20% er offentligt ansatte.

Færdiguddannede farmaceuter arbejder blandt andet her:

  • Den farmaceutiske industri
  • Medicinalindustrien
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Private apoteker
  • Regionale sygehuse
  • Statens Serum Institut
  • Uddannelsesinstitutioner som forskere eller undervisere

Læs mere om, hvor færdiguddannede farmaceuter arbejder.

Ekstra information / Sidebar

Interview med kandidater

Mød de færdiguddannede farmaceuter og hør, hvad de egentlig laver.