Studieliv

Farmaci er kendt for sit gode og meget aktive studiemiljø.

Uddannelsen har forholdsvis mange timer, og nye studerende bliver inddelt i mindre hold, som du kender det fra gymnasiet. Begge dele er med til at gøre det lettere at lære studiekammerater at kende. Uddannelsen har også en måneds introforløb, hvor der er fokus på at få skabt gode relationer på de enkelte hold, og en rustur, der er med til at ryste årgangen sammen på tværs.

Masser af aktiviteter – alle er velkomne

Studiemiljøet bliver i høj grad præget af meget engagerede studerende og mange frivillige foreninger og aktiviteter. Der sker næsten hele tiden noget, og der er mange forskellige interesser at dykke ned i. Kendetegnet for det hele er åbenhed og stor imødekommenhed, hvor alle er velkomne, hvis de har lyst.

 

"

Da jeg startede på Farma, havde jeg aldrig forestillet mig, at der ville blive gjort så meget ud af Studiestarten for de nye studerende. Studiestarten varede fra dag 1 og helt frem til rusturen i uge 40.

Selvom studiestarten slutter efter rustur, betyder det ikke, at de sociale arrangementer stopper  – studiet er hårdt, men der er altid plads til sjov og hygge på Farma!

Oguzcan, studerende på farmaci