Studiemiljø - Bachelor i farmaci – Københavns Universitet

Farmaci > Studieliv

Studielivet på School of Pharmaceutical Sciences

Der er mange overvejelser forbundet med at vælge at læse farmaci. Herunder kan du læse, hvad nogle af de studerende har gjort sig af tanker om studielivet på PharmaSchool.

Det sociale

Det vil hurtigt gå op for dig, at det sociale liv på farmaci og PharmaSchool er omfattende. Der sker mange ting uden for undervisningstiden. Der er et væld af foreninger og klubber, hvor alle er velkomne; se mere om de sociale aktiviteter her. Der er masser af gamle traditioner, som er noget helt specielt for os.

Det er utrolig vigtigt at få skabt sig et godt kontaktnet på uddannelsen. Du skal trods alt bruge de næste 5 år på stedet. Skal din tid og dit studie her bare være noget, der skal overstås? Det mener vi naturligvis ikke. Det drejer sig ikke kun om at få viden og slutte af med et cand.pharm.-stempel i nakken. Det drejer sig i lige så høj grad om menneskelig udvikling. Lære at tage ansvar, få selvdisciplin, lære at være kritisk og ikke mindst at få selvsikkerhed.

Det gælder om at få afprøvet dine grænser, så længe du læser, for når du er færdig, er der ikke de samme muligheder. Opfat studietiden som dit livs chance for at gøre noget, du har lyst til, fuldstændig på den måde du har lyst til. Ingen kommer og fortæller dig, hvordan og hvornår du skal studere. Det er dit liv, det er dig, der har valgt dette studium, og du må også selv tage ansvaret for, hvordan det skal forme sig, og om det skal være en tid, hvor du får en masse venner og oplever et sam­menhold og et tilhørsforhold.

Alt for mange studerende opfører sig i dag som elever. De studerende er bange for at miste SU og for ikke at få gode karakterer. De sidste mange års uddannelsespolitik har fået studierne til mere og mere at ligne en fabrik for skræddersyede kandidater, som i den sidste ende er fuldstændig ens og uden individuelt særpræg. Lad dig ikke afskrække – op mod 80 procent af dem, der starter på farmaceutuddannelsen, bliver kandidater før eller siden. Det er dig, der skal læse 'lektierne' og dig, der får studieglæden, så hvorfor ikke selv styre dit studie?

Se at få lært fakultetets liv og dine studiekammerater at kende og gå ikke af vejen for at være med til at arrangere noget for de andre studerende. Find ud af, hvad Students of Pharma­ceutical Sciences (SOP), laver og vær aldrig bange for at stille spørgsmål, både til dine holdkammerater og ældre studerende. Så kommer du til at føle dig hjemme på stedet, også selv om der ikke lige er nogen fra dit hold på gangene. Det er nemt nok at få lov at være i fred, men det er sjovere at blive mødt med hej, hvordan går det? hele tiden.

Tjek Instagram fra PharmaSchool (det tidligere Farmaceutiske Fakultet).