Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen på farmaci er årgangens 230 studerende inddelt i 8 hold, så du oplever en holdtilknytning, som minder om den, du kender fra gymnasiet. Du vil gå til undervisning ca. 20 timer om ugen. Ud over undervisningen er der en hel del arbejde i læsegrupper, selvstudie og anden forberedelse til kurserne.

Undervisningen består af:

  • 35% forelæsninger
  • 30% laboratorieøvelser
  • 20% projektarbejde 
  • 15% holdundervisning

Ved forelæsninger får du et overblik over kurset, og ved holdundervisning og projekter arbejder du typisk i dybden med kursets opgaver og problemstillinger. Derudover er der i de fleste kurser laboratorieøvelser, hvor du planlægger og udfører eksperimenter, som tager udgangspunkt i kursets faglige indhold. 

Det meste af undervisningen foregår på dansk, men en stor del af undervisningsmaterialet er på engelsk, og dele af undervisningen foregår på engelsk. På den måde bliver du klædt på til at fungere på et internationalt orienteret arbejdsmarked, hvilket i høj grad kendetegner det farmaceutiske arbejdsmarked i både Danmark og udlandet.

Kurserne afsluttes typisk med en skriftlig eksamen ved semesterets slutning, dog skal du præsentere og forsvare dit bachelorprojekt på 6. semester mundtligt.

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år og består af obligatoriske kurser på de første 5 semestre, mens 6. semester består af valgfrie kurser og dit bachelorprojekt.

Uddannelsen er bygget op omkring fire centrale fagligheder, som alle har lægemidler som omdrejningspunkt:

  • Farmakologi (læren om lægemidler)
  • Farmaci (læren om lægemidlers fremstilling)
  • Kemi (især organisk, fysisk og analytisk kemi)
  • Anvendelse af lægemidler

De kurser, du vil følge på de første 5 semestre, indeholder alle en eller flere af disse fagligheder, og du vil allerede på dit første semester stifte bekendtskab både med kemiske, farmakologiske og farmaceutiske kurser.

Eksempel på fag

Eksempelvis får du på første semester kurset "Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske", som bl.a. giver indsigt i lægemiddeludviklingsprocessen, og hvordan lægemidler udvikles og produceres. Du vil høre oplæg fra forskere fra universitetet, fra medicinalindustrien og fra myndighederne, som arbejder med lægemiddeludvikling og lægemiddelområdet til daglig. Inden for den første måned på kurset har du også været i laboratoriet og fremstillet dit første lægemiddel!

I videoen møder du Rakel, der fortæller om faget ”Kemiske principper”, og hvordan hun i laboratoriet får teorien til at give mening i praksis.


Valgfrihed

På de den valgfrie del (6. semester) har du mulighed for at vælge kurser, som netop har din interesse, eller du kan rette din bacheloruddannelse hen mod din ønskede kandidatuddannelse. Du har også mulighed for at gennemføre semestret i udlandet. Vi har indgået udvekslingsaftaler med udvalgte universiteter i Europa og Australien, hvor du både gennemfører dine valgfrie kurser og dit bachelorprojekt.

Læs mere om udlandsophold på farmaciuddannelsen

Eksempelvis får du på første semester kurset "Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske", som bl.a. giver indsigt i lægemiddeludviklingsprocessen, og hvordan lægemidler udvikles og produceres. Du vil høre oplæg fra forskere fra universitetet, fra medicinalindustrien og fra myndighederne, som arbejder med lægemiddeludvikling og lægemiddelområdet til daglig. Inden for den første måned på kurset har du også været i laboratoriet og fremstillet dit første lægemiddel!

1. år 1. semester
2. semester

Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske

Farmaceutisk fysisk kemi I – termodynamik og ligevægte
Kemiske principper Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer

Cellulær og molekylær biologi

Farmaceutisk biologi
Organisk kemi I – fysisk kemiske egenskaber Organisk kemi II – syntese af lægemiddelstoffer

2. år

3. semester 4. semester

Farmaceutisk fysisk kemi II – kinetik og transportfænomener

Farmaci I - flydende og halvfaste lægemiddelformer
Basal farmakologi

Organfarmakologi

Videnskabsteori og samfundsfarmaci

Samfundsfarmaci – metode og formidling
Biopharmaceuticals - bioorganisk kemi Farmaceutisk analytisk kemi

3. år

Blok 1

5. semester

Blok 2

5. semester

Blok 3

6. semester

Blok 4

6. semester

Lægemidler fra naturen

Farmaci II - faste lægemiddelformer

Valgfag Valgfag
Systemfarmakologi signalvejenes farmakologi

Farmakoterapi

Bachelorprojekt i farmaci

Bachelorprojekt i farmaci