Undervisning og opbygning - Bachelor i farmaci – Københavns Universitet

Farmaci > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Undervisning på farmaci

Gennem hele bachelorforløbet på farmaci vil du gå til undervisning ca. 20 timer om ugen. Resten af tiden op til en fuld arbejdsuge går med forberedelse til de forskellige fag. 

Undervisning på farmaci

Infografik af to mennesker foran en tavle

På bacheloruddannelsen i farmaci går du til forelæsninger sammen med op til 200 studiekammerater, og du vil arbejde i mindre grupper til holdundervisning og i laboratoriet.

Ved forelæsningerne giver underviserne dig et overblik over faget. De gennemgår de vanskelige passager og forsøger at relatere kurserne til 'det virkelige liv'. I laboratoriet skal du igennem mange obligatoriske laboratorie-øvelser. Det er her, du eksperimenterer og afprøver teorier i praksis.

  

Infografik af studerende der laver gruppearbejde

Forberedelse og studieformer

Du vil gå til undervisning ca. 20 timer om ugen. Hertil kommer arbejde i læsegrupper, selvstudie og anden forberedelse til fagene. Undervisningen består primært af holdundervisning og forelæsninger, og det teoretiske stof er kombineret med øvelsesaktiviteter og eksperimentelt arbejde.

  • 35% forelæsninger - for en hel årgang studerende (ca. 230) i et auditorium.
  • 30% laboratorieøvelser - hvor man arbejder enkeltvis eller to og to sammen.
  • 20% projektarbejde - projektarbejdet fylder mindst på de første semestre og mest på de sidste.
  • 15% holdundervisning - i hold på 25-30 studerende.

Læs mere om undervisningsformerne på bacheloruddannelsen i farmaci.

Litteratur og undervisningssproginfografik

På bacheloruddannelsen i farmaci foregår undervisningen på dansk, men du skal være forberedt på at læse akademiske tekster på engelsk.

”Organic Chemistry with Biological Application” af John McMurray er et typisk eksempel på en fagbog, du kan møde på uddannelsen. Bogen bliver brugt i faget organisk kemi på 1. semester.

Eksamensformer

Eksamensformer

Alle fag på farmaci afsluttes med eksamen ved semesterets slutning. Du vil primært gå til skriftlige eksamener, men du vil også have enkelte mundtlige prøver blandt andet i forbindelse med dit bachelorprojekt på 6. semester. 

Opbygning

Bacheloruddannelsen varer tre år og består af obligatoriske kurser på de første 5 semestre, mens 6. semester består af valgfrie kurser og dit bachelorprojekt. I de valgfrie kurser kan du rette din bacheloruddannelse særligt mod din ønskede kandidatuddannelse, eller du kan vælge udlandsophold.

Læs mere om udlandsophold på farmaci-uddannelsen.

Farmaceutstudiet indledes på første år bl.a. med kurset "Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske". Kurset viser dig sammenhængen mellem fagene på uddannelsen ved at introducere lægemiddelområdet og perspektivere farmaceutuddannelsen til samfundet og dine fremtidige jobmuligheder i erhvervslivet.

1. år 1. semester
2. semester

Lægemiddeludvikling fra molekyle til menneske

Farmaceutisk fysisk kemi I – termodynamik og ligevægte
Kemiske principper Kvalitetsvurdering af farmaceutiske råvarer

Cellulær og molekylær biologi

Farmaceutisk biologi
Organisk kemi I – fysisk kemiske egenskaber Organisk kemi II – syntese af lægemiddelstoffer

2. år

3. semester 4. semester

Farmaceutisk fysisk kemi II – kinetik og transportfænomener

Farmaci I - flydende og halvfaste lægemiddelformer
Basal farmakologi

Organfarmakologi

Videnskabsteori og samfundsfarmaci

Samfundsfarmaci – metode og formidling
Biopharmaceuticals - bioorganisk kemi Farmaceutisk analytisk kemi

3. år

Blok 1

5. semester

Blok 2

5. semester

Blok 3

6. semester

Blok 4

6. semester

Lægemidler fra naturen

Farmaci II - faste lægemiddelformer

Valgfag Valgfag
Systemfarmakologi signalvejenes farmakologi

Farmakoterapi

Bachelorprojekt i farmaci

Bachelorprojekt i farmaci

Specialiseringsmuligheder på bacheloruddannelsen

Bacheloruddannelsen i farmaci giver dig en fagligt bred og en fagligt ambitiøs uddannelse med hovedvægt på natur- og sundhedsvidenskabelige disciplinerer, hvilket betyder, at du er godt rustet til specialisering efter endt bacheloruddannelse.

Bacheloruddannelsen i farmaci giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i farmaci og til kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab. Hvis du er interesseret i medicinalkemi, kan du tilrettelægge den valgfrie del af din bacheloruddannelse således, at du opfylder adgangskravene til kandidatuddannelsen i medicinalkemi.

Kursusinformation

Se kursus- og eksamensbeskrivelser i KU's kursusdatabase.