Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse via optagelse.dk gennem fakultetet, når du søger om optagelse igen.

Optagelse og genoptagelse

Du skal ansøge via optagelse.dk, hvis du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på den uddannelse, du vil søge ind på. Ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.

Læs om optagelse eller genoptagelse.

Genindskrivning, overflytning og studieskift

Du skal ansøge via fakultetet, hvis du har bestået kurser, der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist for optagelse og genoptagelse

Se under Optagelse og genoptagelse.

Ansøgningsfrist for genindskrivning, overflytning og studieskift 

 • 1. juni med studiestart 1. september.
  Ansøgningsportalen åbner 1. februar.

 • 1. november med studiestart 1. februar (kun overflytning og genindskrivning).
  Ansøgningsportalen åbner 1. september.

Hvornår får du svar? 

Du skal forvente tre måneders sagsbehandlingstid regnet fra ansøgningsfristen. Det vil sige, at du kan forvente en afgørelse i forbindelse med din ansøgning om genindskrivning, studieskift og overflytning i henholdsvis januar eller august måned, afhængig af hvilken studiestart du har søgt ind til.

Din ansøgning bliver kun vurderet, hvis der er ledige pladser

Hvis der ikke er ledige pladser på den ansøgte uddannelse, vil din ansøgning ikke blive vurderet i forhold til de øvrige betingelser. Hvis du får afslag på grund af manglende pladser, opfordrer vi dig til at søge igen næste gang, det er muligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsportalen kan du søge om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du Ansøgningsportalen

 • Log ind eller opret dig som bruger i Ansøgningsportalen.

 • Udfyld din ansøgning.

 • Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 • Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 • Send din ansøgning.

 • Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på Ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads. Se evt. Brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Svar på din ansøgning

Der går op til 3 måneder, fra du har sendt din ansøgning, til den er behandlet. 

Hold øje med ansøgningsportalen

Du skal jævnligt holde øje med beskeder fra KU i Ansøgningsportalen - både op til og efter ansøgningsfristen. Vi sender ofte rykkere for manglende dokumentation med kort svarfrist i Ansøgningsportalen, og det kan være afgørende for, om du får en studieplads, at du reagerer på beskederne fra os.

Du vil modtage en mail, via den en mailadresse du angiver i din ansøgning, om, at der er en besked til dig i Ansøgningsportalen (husk at tjekke dit spamfilter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal opfylde alle adgangskrav til uddannelsen. Det gælder også, selvom du har været indskrevet på uddannelsen før, hvor der ikke var samme adgangskrav. Fx skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Bemærk: Karakterkravet på 6,0 gælder ikke for ansøgninger til studiestart 1. februar 2022.

Hvis du ikke opfylder karakterkravet på mindst 6,0

Du har mulighed for at søge om dispensation for karakterkravet 6,0 på baggrund af usædvanlige forhold (fx pludseligt opstået alvorlig sygdom eller ulykke).

Find mere information om dispensationsmuligheder på KU her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du er studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på samme uddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

 5. du opfylder de specifikke adgangskrav og har et gennemsnit på mindst 6,0 i din adgangsgivende eksamen.
  NB.: Karakterkravet på 6,0 gælder ikke for ansøgninger til studiestart 1. februar 2022.

Ved genindskrivning starter du som oftest på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

Hvis du har været optaget på et andet dansk universitet skal du af tekniske årsager benytte linket til 'Søg om overflytning' – din ansøgning vil dog stadig blive behandlet som en genindskrivningssag. Upload derfor al relevant dokumentation som i en ansøgning om genindskrivning.

NB.: Husk at tjekke ansøgningsportalen løbende for vigtige beskeder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede videregående uddannelser

Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Du har pligt til at søge om merit for tidligere uddannelse (se nedenfor under Regler du skal kende). 

Oversigt over kurser/fagelementer

 • Upload dokumentation for de kurser/fagelementer, du har bestået på den uddannelse, du søger om genindskrivning på.

Bevis fra din adgangsgivende uddannelse

 • Upload dit eksamensbevis fra din afsluttede adgangsgivende gymnasiale uddannelse.

Yderligere dokumentation

 • Bevis for din adgangsgivende eksamen pga. krav om mindst 6,0 i gennemsnit.
  (Gælder alle ansøgere).
 • Dispensationsansøgning for karakterkrav samt dokumentation for usædvanlige forhold (Gælder kun ansøgere, der ikke har mindst 6,0 i gennemsnit på adgangsgivende eksamen. Bemærk at karakterkravet på 6,0 ikke gælder for ansøgninger til studiestart 1. februar 2022)

 • En redegørelse for, hvordan din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, så det nu er realistisk, at du kan gennemføre uddannelsen som fuldtidsstuderende. Redegørelsen må max fylde ½ side. Du skal derudover uploade dokumentation, der viser, at din mulighed for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedret, fx en lægeerklæring eller dokumentation for, at du ikke længere har erhvervsarbejde på fuld tid.
  (Gælder kun ansøgere, der har brugt sine eksamensforsøg, sin maksimale studietid, ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav).

 • En studieplan for dit resterende studium, hvor du læser på fuld tid efter genindskrivning. Du kan eventuelt få hjælp til at udarbejde en studieplan hos din studievejleder.
  (Gælder kun ansøgere, der har overskredet den maksimale studietid)

 • Find vejledninger til forskellige dispensationsansøgninger her. Bemærk at de særlige frister for genindskrivning, studieskift og overflytning stadig er gældende i disse sager, selvom andre datoer er nævnt i forbindelse med vejledningerne.

Dokumentation hvis du ikke er nordisk statsborger

 • Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

 • Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
Læs om merit for tidligere uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

 

 

 

 

Du kan søge om overflytning, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)
 3. Der er ledige pladser
 4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav, og din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit.
  NB.: Karakterkravet på 6,0 gælder ikke for ansøgninger til studiestart 1. februar 2022.

NB.: Husk at tjekke ansøgningsportalen løbende for vigtige beskeder. 

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede videregående uddannelser

Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Du har pligt til at søge om merit for tidligere uddannelse (se nedenfor under Regler du skal kende). 

Oversigt over kurser/fagelementer

 • Upload dokumentation for de kurser/fagelementer, du har bestået på den uddannelse, du søger om overflytning til. 

Yderligere dokumentation

 • Oversigt over kurser/fagelementer på din igangværende eller afsluttede uddannelse med bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, som er underskrevet af den udstedende uddannelsesinstitution.

 • Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

 • Bevis for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)
  (Gælder alle ansøgere)
 • Dispensationsansøgning for karakterkrav samt dokumentation for usædvanlige forhold. (Gælder kun ansøgere, der ikke har mindst 6,0 i gennemsnit på adgangsgivende eksamen. Bemærk at karakterkravet på 6,0 ikke gælder for ansøgninger til studiestart 1. februar 2022)

Dokumentation, hvis du ikke er nordisk statsborger

 • Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

 • Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
Læs om merit for tidligere uddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker at studieskifte til.

 

 

 

 

Du kan søge om studieskift, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet
 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på
 3. Der er ledige pladser
 4. Du opfylder uddannelsens adgangskrav, og din adgangsgivende eksamen har mindst 6,0 i gennemsnit.

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk.

NB.: Husk at tjekke ansøgningsportalen løbende for vigtige beskeder. 

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal bruge dokumentation fra dig til at vurdere dit adgangsgrundlag og evt. dine muligheder for at gennemføre uddannelsen.

Mange af dine data fra det tidligere studie kan du overføre ved hjælp af funktionen 'dataudveksling'. Men husk at tjekke, hvad der bliver overført – så er du sikker på, at vi får det hele, og du behøver kun uploade det, der mangler.

I Ansøgningsportalen uploader du dokumentation under 'Krav og forudsætninger', jf. nedenstående overskrifter:

Beståede videregående uddannelser

Ikke-færdiggjorte videregående uddannelser

 • Du har pligt til at søge om merit for tidligere uddannelse (se nedenfor under Regler du skal kende). 

Oversigt over kurser/fagelementer

 • Upload dokumentation for de kurser/fagelementer, du har bestået på den uddannelse, du søger om at studieskifte til. 

Yderligere dokumentation

 • Oversigt over kurser/fagelementer på din igangværende eller afsluttede uddannelse med bedømmelser, ECTS-angivelser og datoer for beståelse, som er underskrevet af den udstedende uddannelsesinstitution.

 • Oversigt over evt. tilmeldte kurser, der forventes bestået før ønsket studiestart.

 • Bevis for adgangsgivende eksamen (studentereksamen, hf eller lign.)
  (Gælder alle ansøgere)
 • Dispensationsansøgning for karakterkrav samt dokumentation for usædvanlige forhold.(Gælder kun ansøgere, der ikke har mindst 6,0 i gennemsnit på adgangsgivende eksamen. Bemærk at karakterkravet på 6,0 ikke gælder for ansøgninger til studiestart 1. februar 2022)

Dokumentation, hvis du ikke er nordisk statsborger

 • Det er påkrævet, at du dokumenterer dit statsborgerskabsstatus ved at uploade en kopi af dit pas, såfremt du ikke er nordisk eller EU-statsborger. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke er indehaver af et pas, kan du uploade en kopi af dit nationale ID-kort for indledende bedømmelse.

 • Hvis du er non-EU/EØS borger, som på nuværende tidspunkt er bosat i Danmark med en midlertidig eller permanent opholdstilladelse, er det også nødvendigt, at du uploader en kopi et gyldigt dansk opholdskort (både forside og bagside) til den digitale ansøgningsportal, herunder følgebrevet fra SIRI.

Regler du skal kende

Hvis du er startet på en uddannelse, men ikke har afsluttet den med en bachelor- eller kandidatgrad, foreskriver loven, at du skal oplyse os om det og sende dokumentation for afsluttede kurser og eksamener.
Læs om merit for tidligere uddannelse.