Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på film- og medievidenskab

Du har i gennemsnit 12 timers undervisning om ugen. Undervisningen er en kombination af forelæsninger for hele årgangen, der tæller omkring 90 studerende, holdopdelte seminarer og øvelser i mindre grupper. Særligt på 1. semester bruger man i forbindelse med faget film- og mediehistorie en del tid på at se film ved fælles visninger. Film- og medievidenskab er en teoretisk og analytisk uddannelse. I løbet af uddannelsen prøver man som studerende dog selv kræfter med arbejdet med forskellige mediegenrer ved at producere mindre audiovisuelle produktioner.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Studieformen afhænger af, hvilke kurser du har. På nogle semestre er det overvejende teoretisk, og du skal bruge meget tid på at læse og forberede dig til undervisningen. I perioder med praktiske formidlingsproduktioner skal du påregne en koncentreret arbejdsindsats, hvor der skal bruges tid på planlægning, optagelser og redigeringsarbejde. Generelt skal du forvente en arbejdsbyrde svarende til et fuldtidsjob fordelt på undervisning, filmvisninger, læsning, indsamling af materialer og produktioner. Der er meget obligatorisk gruppearbejde på uddannelsen, og herudover er det almindeligt at finde sammen med medstuderende i en læsegruppe, som du kan forberede dig, lave øvelser og diskutere teksterne med både til den daglige undervisning og op til eksamen.

Se eksempel på en ugeplan (pdf)

Litteratur og undervisningssprog

Du læser tekster på både dansk og engelsk, men der er en overvægt af engelsksprogede tekster på studiet og du vil også kunne blive udsat for tekster på svensk og norsk. I starten skal de fleste vænne sig til at læse engelsk faglitteratur, og derfor bruger mange længere tid på at forberede sig til timerne på de første semestre.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

Visse kurser har skriftlige opgaver fordelt ud over semesteret, mens man i andre kurser skal læse meget i løbet af semesteret og så skrive en stor opgave til slut. Opgaverne i løbet af semesteret er forholdsvis korte, mens de afsluttende opgaver er længere. Der er både mundtlige og skriftlige eksamener.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i film- og medievidenskab består af 9  fagelementer, som hver især tæller 15 ECTS-point.

1. år 1. semester
2. semester

Introduktion til film- og medievidenskab

(15 ECTS)

Kvalitative og kvantitative metoder i film- og medievidenskaben

(15 ECTS)

Film- og mediehistorie

(15 ECTS)

Fiktionsteori og analyse

(15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Mediesystemer og film- og mediebrancher

(15 ECTS)

Reception og brug af film og medier

(15 ECTS)

Medieproduktion og formidling

(15 ECTS)

Faktateori og -analyse

(15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Bachelorprojekt  (15 ECTS)