Forskning i film- og medievidenskab

Instituttets centrale forskningsområde er de audiovisuelle medier (film, tv, video, computermedier), men der forskes også i radio og i trykte medier (aviser, ugeblade, litteratur). Forskningen beskæftiger sig både med de særlige træk ved de forskellige medier og med tværmedialitet og mediernes konvergens. Der bliver både arbejdet teoretisk, analytisk, historisk, sociologisk og psykologisk med medierne. Forskningen er kendetegnet ved en høj grad af tværvidenskabelighed, hvor humanvidenskabelige, psykologiske og socialvidenskabelige tilgange kombineres. Både hvad angår emneområde og med hensyn til teori har forskningen et internationalt perspektiv og udvikles ofte i tæt kontakt med udenlandske forskningsmiljøer.