Undervisning og opbygning

Undervisningen på filosofi

Undervisningen omfatter i gennemsnit 12-14 timer om ugen på bacheloruddannelsen. Undervisningen består dels af forelæsninger for hele årgangen, hvor centrale dele af stoffet gennemgås og dels af seminarer, hvor studerende på mindre hold sammen med en underviser går i dybden med de filosofiske spørgsmål.  Forelæsninger og seminarer varetages af filosoffer, der selv forsker inden for en række af de områder, der behandles i undervisningen. 

Forberedelse og studieformer

Ud over selve undervisningen skal du afsætte tid til forberedelsen. Du vil normalt arbejde i en studiegruppe, som du mødes med for at diskutere filosofi, analysere tekster, lave skriveøvelser og forberede mundtlige oplæg. På de fleste kurser laver du en række skriveøvelser i løbet af semestret, som underviseren og/eller dine medstuderende læser og kommenterer. Filosofistudiet er, som andre studier på universitetet, et fuldtidsstudium. Du kan godt have erhvervsarbejde eller andre aktiviteter ved siden af studiet, men du skal regne med, at filosofi er din hovedbeskæftigelse. 

Opbygning

Målet med bacheloruddannelsen i filosofi er at give en grundig indføring i den vestlige filosofis mest betydningsfulde tænkere, filosofiske skoledannelser og problemkredse. Emneområderne spænder fra filosofiens start i det antikke Grækenland til helt nutidige fagfilosofiske diskussioner. Du kommer til at stifte bekendtskab med en række centrale tænkere og deres tekster, og du får indsigt i de vigtigste skoledannelser inden for filosofien. Undervisningen er i høj grad båret af de tilknyttede forskeres forskningsinteresser. Da filosofi er et relativt lille fag, er det ikke alle aspekter af filosofien, der er dækket, men du bliver i løbet af din bacheloruddannelse godt skolet i filosofihistorie, teoretisk filosofi (fx erkendelsesteori, logik og bevidsthedsfilosofi) og praktisk filosofi (fx moralfilosofi, politisk filosofi og metaetik).

Studieforløb

Universitetsuddannelser måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Studieforløbet for uddannelsen ser du nedenfor og du kan læse mere om de enkelte fagelementer her. 

  
1. år 1. semester
2. semester
Etik og metaetik (15 ECTS)  Argumentationsteori, logik og sprogfilosofi (15 ECTS)
Antikkens og middelalderens filosofi (15 ECTS)

Renæssancens og nyere tids filosofi (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi (15 ECTS) Videnskabsfilosofi og anvendt filosofi (15 ECTS)

Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion (15 ECTS)

Politisk filosofi (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)