Forskning på faget

Forskerne på filosofi skriver og publicerer internationalt og indgår i internationale faglige netværk. Afdelingen har omkring 10 fastansatte forskere (lektorer og professorer) samt en række ph.d.-studerende og post.docs. Afdelingen huser en række større forskningsprojekter og centre, som er finansierede af forskningsråd og fonde, og er hjemsted for mange konferencer, workshops og foredrag med deltagere fra hele verden.

Forskningen er hovedsagligt organiseret i tre større forskningsgrupper og to forskningscentre, som laver workshops, seminarer, gæsteforelæsninger, konferencer mv. Arrangementer annonceres via instituttets kalender, forskningsgruppernes hjemmesider og afdelingens facebookside.