Ved at skrue på en detalje kan jeg forbedre helheden

Application Scientist og teamleder hos Chr. Hansen, Mark Knigge, uddannet mejeriingeniør fra SCIENCE - Københavns Universitet i 2015.

Hvorfor valgte du at tage en bacheloruddannelse i Fødevarer og ernæring?

Uddannelsen handler blandt andet om kemi, som jeg synes er meget spændende – i kombination med mad, som jeg altid har haft en stor interesse for. Vi blev helt fantastisk modtaget af dem, som allerede gik på studiet og var rusvejledere for os nye studerende. De fik mig til at se, at mejeriverdenen var utroligt spændende. Jeg troede ellers, at jeg skulle være noget med sundhed og ernæring, men jeg bestemte mig hurtigt for teknologien og mejerivejen.

Hvad går dit job som Application Scientist hos Chr. Hansen ud på?

Jeg har ansvaret for et af vores ostesegmenter, Cheddar, dvs. for de kulturer og enzymer, vi sælger til Cheddar-osteproduktioner rundt om i verden. Produktion af cheddar foregår typisk i England, Irland, USA og Australien, og jeg har primært kontakt til vores sælgere, men også kunderne, som er de virksomheder der producerer Cheddar oste.

Hvis kunderne oplever forskellige typer af problemer med osteproduktionen, er det min opgave at sørge for, at vi kommer til bunds i det. Problemer kan typisk være, at osten smager forkert, har en forkert tekstur eller pH-værdi. Når man leverer en vigtig ingrediens, som kulturen jo er i en osteproduktion, får den ofte skylden, hvis produktionen ikke går efter planen, og vi giver også råd og vejledning, hvis det ikke handler om kulturen.

Jeres kunder kan vel være ret udfordrede, når de henvender sig til jer?

Ja, det kan ofte handle om et problem, kunden skal have løst hurtigt. Vores sælgere er meget dygtige, og kan løse rigtig mange problemer selv, så vi undgår som regel de helt lange rejser til USA og Australien.

Sammenlagt har jeg nok ca. 30 rejsedage om året, og hvis et problem skal løses i vores team, vil det typisk handle om, at kunden har brug for at få foretaget nogle analyser, som virksomheden ikke selv har mulighed for at udføre. Så vil jeg enten rejse ud til virksomheden, eller vi kan få tilsendt prøver, som vi analyserer i laboratoriet.

En anden type opgave kan være at hjælpe kunden med at optimere processen. Hos Chr. Hansen har vi fx været med til at udvikle et nyt instrument, som vi bruger til at måle, hvordan mælken går fra flydende til fast form (koaguleringen), når man har tilsat osteløbe-enzymet til mælken. 

Jeg har besøgt 4-5 irske mejerier for at måle på deres produktioner, hvor instrumentet kan være med til at give os en viden om, hvorfor produkterne bliver en lille smule forskellige fra gang til gang, og dermed også hjælpe med at gøre dem mere ensartede.

Osteproducenten ønsker sig jo i sidste ende en proces, der er så strømlinet og ensartet som muligt, så produktet overholder specifikationerne. Ellers kan det være, at osten skal sælges billigere. Så det handler i høj grad om at hjælpe virksomhederne med at optimere processen og gøre produktet bedre.

Du er også teamleder for fire ostemestre i jeres pilot-mejeri i jeres Application and Technology Center – hvad går den opgave ud på?

Her er min rolle at planlægge arbejdet og sørge for, at mit team har, hvad de skal bruge i forhold til tid i mejeriet og udstyr, så vi kan få produceret vores forsøgsoste. Forsøgene er en vigtig del af udviklingen af nye kulturer og enzymer, der skal afprøves i fx yoghurt og ost. I øjeblikket er vi ved at sætte et nyt team ind i opgaverne, hvorfor jeg også er med i produktionen, og noget af det fedeste ved jobbet er at få folk til at udvikle sig.

Som teamleder er Mark Knigge også med i produktionen sammen med ostemestrene i pilot-mejeriet på Chr. Hansen

Bruger du det du har lært på din uddannelse hver dag?

Ja, det gør jeg helt sikkert, men jeg blev overrasket over, hvor mange andre kompetencer, der kommer i spil, når man er i en virksomhed. Jeg vil tro, at indsatsen fordeler sig med 50 % faglige kompetencer fra studiet og 50 % personlige egenskaber. Det er fx de personlige egenskaber, der kommer i spil, når man skal samarbejde med folk fra alle mulige forskellige kulturer, og når man skal løse konflikter.

Mit job er utroligt spændende og udfordrende på rigtig mange niveauer, og jeg har hurtigt erkendt, at for mig er det vigtigste, at de grundlæggende elementer som fx kvaliteten er på plads.

De fleste virksomheder er jo kommercielle, så man skal tjene sin løn ind. Og som nyuddannet kan man blive overrasket over, hvor meget det kommercielle fylder i hverdagen. I mit job betyder det, at man ofte vil befinde sig i et dilemma om at gøre noget hurtigt i forhold til at gøre det grundigt, og det er rent faktisk noget, som gør jobbet spændende, da det kræver gode kommunikationsevner at få overbevist en ivrig sælger, som jo står med kunden i den anden ende.

En anden ting er, at jeg som mejeriingeniør har den boglige og teoretiske tilgang, men i dagligdagen er der ofte noget praktisk, som skal organiseres, før man kan begynde at tale om det mere teoretiske. Da jeg begyndte på Chr. Hansen for to år siden, ville jeg fx se på effekten af kulturer i forhold til smagsudvikling og aroma. Men før det kan lade sig gøre, skal jeg sikre mig, at alt spiller i forhold til den måde vi laver osten på. Derfor begyndte vi med at se på, om vi måske skal bruge en mere ren mælk, så vi bedre kan måle den rene effekt af kulturen – og ikke effekten af kulturen sammen med nogle mikroorganismer, som var til stede i mælken fra begyndelsen. Tingene kan derfor tage lidt længere tid, end man forestiller sig.

Hvad kan du bedst lide ved jobbet?

Det bedste er at få lov til at nørde sig ind i en niche – og her mener jeg nørde på den mest positive måde. Ved at forstå noget i detaljen er man også klædt på til at kunne forbedre det.

Det, der driver mig hver dag, er, at vi kan gøre det endnu bedre. Vi kan forbedre noget, der måske ligner småting, men som betyder ret meget i de store sammenhænge, som er i en industriproduktion. Mange kunder vælger os, fordi vi har mange input til, hvordan de kan optimere deres proces endnu mere og dreje på nogle knapper, der gør, at det hele bare bliver lidt skarpere.