Film om jobmuligheder og praktik på uddannelsen i fødevarer og ernæring.

Karrieremuligheder

Alle mennesker har brug for mad. Vi er derfor afhængige af at skabe og opretholde en bæredygtig produktion af sunde og sikre fødevarer i mængder, så vi kan brødføde verdens befolkning. Der er mange udfordringer at tage fat på, før dette mål er nået, og der er brug for folk, som har en videregående uddannelse med en dybtgående indsigt i fødevarer og ernæring set fra et naturvidenskabeligt perspektiv.

Med en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring opnår du kompetencer inden for fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, sundhed og ernæring, som giver dig mulighed for at være med til at udvikle fremtidens bæredygtige fødevarer.

 

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring er en naturvidenskabelig uddannelse, der går i dybden med, hvordan den mad vi spiser bliver til, hvad den består af, og hvordan den bedst forarbejdes, når man forudsætter, at fødevaren skal have en god tekstur og smag, være sund samt have et så lavt klimaaftryk som muligt. Studiet handler også om, hvordan maden bliver optaget og udnyttet i kroppen.

Med en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring får du et bredt, naturvidenskabeligt fundament inden for fødevarekemi, fødevareproduktion, fødevaresikkerhed, fødevarekvalitet, sundhed, bæredygtighed og ernæring.

På uddannelsens første år har du en række naturvidenskabelige redskabsfag som kemi, matematik, fysik og cellebiologi, som du får brug for under resten af din uddannelse. Du bruger fx kemien til at forstå, hvorfor rødkål skifter farve under kogning. Fysik kaster bl.a. lys over, hvor meget tryk der er i tarmsystemet i forhold til at absorbere næringsstoffer, og matematik bruger du til at beregne varmeoverførsel i procesanlæg eller lave modeller for, hvordan fødevaren påvirkes under behandling og opbevaring.

Læs mere under Undervisning og opbygning.

 

 

 

De fleste, som tager en bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring, vælger at læse videre på en kandidatuddannelse.

Hvis du specialiserer dig i kvalitet og teknologi eller bliver fødevareingeniør, kan du bl.a. søge ind på følgende kandidatuddannelser:

Afhængigt af valgfag kan specialiseringen også give adgang til:

Hvis du tager specialiseringen i sundhed og ernæring kan du bl.a. søge ind på følgende kandidatuddannelser:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

 

Med en uddannelse i fødevarer og ernæring har du rigtig gode jobmuligheder inden for fødevareindustrien, der i Danmark tæller flere markante fødevarevirksomheder på det globale marked. Din viden vil typisk også kunne bruges i biotek- og i medicinalindustrierne.

Du kan f.eks. arbejde med produktudvikling og fødevareinnovation, eller du kan blive ansat i fødevareorganisationer. Derudover kan du komme til at arbejde med forskning – enten i industrien eller på universitetet. Du kan naturligvis også blive selvstændig fødevareentreprenør/iværksætter.

Udover store, kendte fødevarevirksomheder som f.eks. Chr. Hansen, Carlsberg, Novozymes og Arla har vi en lang række små og mellemstore virksomheder, og i denne ende af skalaen findes et vækstlag af innovative start-ups, hvoraf en del er stiftet af nuværende eller tidligere studerende.

Afhængig af hvilken kandidatuddannelse du vælger, kan du fx komme til at arbejde med udvikling af fremtidens sunde, velsmagende og bæredygtige fødevarer i fødevareindustriens Research & Development-afdelinger.

Du kan arbejde med design thinking og forbrugeradfærd som basis for udvikling af nye fødevarekoncepter, eller du kan blive ekspert i de nyeste fødevareteknologier og arbejde med innovation og grøn omstilling og/eller få ansvar for produktion og kvalitetsstyring i en fødevarevirksomhed. Du kan også specialisere dig i plantebaserede fødevarer, og ad den vej bidrage til et klimavenligt fødevaresystem.

Du har også mulighed for at arbejde som klinisk diætist, produktionskemiker, sundhedskoordinator med forebyggende kampagner, fødevarekonsulent, forsker eller med offentlig fødevarekontrol og forvaltning.

 

 

 

For at blive forsker skal du efter endt kandidatuddannelse blive optaget på og gennemføre en ph.d.-uddannelse. Der er mulighed for at tage en ph.d. både i udlandet og på danske universiteter. Du har også mulighed for at indgå i et erhvervs-ph.d.-forløb, hvor du både har en vejleder i en virksomhed og på universitetet.