Film om undervisningen på bacheloruddannelsen i Fødevarer og ernæring. (Varighed 2:52)

Undervisning og opbygning

Undervisningen foregår som en blanding af forskningsbaserede forelæsninger, gæsteforelæsninger med bl.a. repræsentanter fra fødevareindustrien, øvelser i laboratoriet, teoretiske regneøvelser, virksomhedsbesøg og projektarbejde. Du arbejder på den måde med dine fags problemstillinger, både teoretisk og i praksis og oftest med tæt kontakt til erhvervslivet.

I den sidste halvdel af uddannelsen har du mulighed for at tage et halvt år til udlandet for at studere på et andet universitet. Du kan også lave et virksomhedsprojekt.

Hvis du vælger at blive fødevareingeniør, får du desuden et halvt års praktik i en virksomhed, så din bacheloruddannelse varer tre et halvt år i alt.

Film om praktikken på specialiseringen som fødevareingeniør. (Varighed 0:52)

Opbygning

Når du læser fødevarer og ernæring, får du det første år en grundlæggende naturvidenskabelig introduktion til fødevarefremstilling og ernæring, samtidig med at du tager kurser i kemi, matematik og fysik. Herefter er du klar til at arbejde med fag som fx biokemi, fødevarekemi, råvarekvalitet og videnskabsteori.

Grunduddannelsen (det første år) for fødevarer og ernæring ser sådan ud:

I slutningen af første år vælger du en specialisering, som du følger resten af din uddannelse. Du kan vælge mellem nedenstående specialiseringer. Alt afhængig af hvilken specialisering du beslutter dig for, kan du, når du er færdig med din bacheloruddannelse i fødevarer og ernæring, vælge mellem en række forskellige kandidatuddannelser, som det også fremgår nedenfor.

Specialiseringen i kvalitet og teknologi:

I denne specialisering indgår et halvt års undervisningsforløb på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med bl.a. fødevareteknologi. Du får på specialiseringen viden om, hvordan forarbejdning af råvarer påvirker fødevarernes kvalitet: Hvordan optimerer vi fx råvareforarbejdning i ølproduktion, eller hvordan undgår vi uønskede bakterier i mad? Du kan også fordybe dig i, hvordan man optimerer produktionsforløbet fra råvarer til færdige produkter.

Hvis du specialiserer dig i kvalitet og teknologi kan du bl.a. søge ind på følgende kandidatuddannelser:

Afhængigt af valgfag kan specialiseringen også give adgang til:

Specialiseringen i sundhed og ernæring:

Med denne specialisering får du mulighed for at undersøge, hvordan fødevarer optages og påvirker sundheden: Hvordan kan mad fx bruges som forebyggende medicin, hvordan kan de globale sundhedsudfordringer håndteres, o.s.v.

Hvis du tager specialiseringen i sundhed og ernæring kan du bl.a. søge ind på følgende kandidatuddannelser:

Specialiseringen som fødevareingeniør:

Her har du samme kurser og muligheder som dem, der specialiserer sig i kvalitet og teknologi, men du får desuden et ekstra halvt års praktik i fødevareindustrien.

Med den rette kombination af valgfrie kurser er det muligt at skifte specialisering undervejs.

Du kan læse mere om de forskellige specialiseringer og sammensætningen af kurser herunder: