Specialisering som fødevareingeniør

For at blive fødevareingeniør skal du have:

Uddannelsen med specialiseringen som fødevareingeniør ser sådan ud:

Praktik

Specialiseringen som fødevareingeniør indeholder et halvt års praktikophold. Praktikopholdet er hos en fødevarevirksomhed eller i et kontrollaboratorium, hvor du bruger din viden i praksis. Samtidig får du en smagsprøve på "det virkelige liv" og oplever, hvordan fødevarefremstilling foregår. Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet.

For at komme i praktik skal du have bestået alle obligatoriske kurser på første og andet år. Dette krav sikrer, at du har de optimale forudsætninger for at få mest muligt ud at praktikken.

Der findes tre typer af praktik, der er godkendt som kompetencegivende:

Dispensation fra kompetencegivende praktikforløb

Som studerende med en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker, procesteknolog, levnedsmiddeltekniker, slagter eller laborant/bioanalytiker kan du blive fødevareingeniør uden at gennemgå det obligatoriske praktikforløb.

Har du en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker eller procesteknologi med mejerispeciale, kan du blive mejeriingeniør uden at gennemgå det obligatoriske praktikforløb.

Hvilke kompetencer får du?

Når du har gennemført uddannelse som fødevareingeniør, har du fået samme viden som en bachelor, der har gennemført specialiseringen i kvalitet og teknologi.

Derudover vil du få kompetencer til at udtrykke viden og lovgivningsmæssige aspekter inden for fødevareområdet og udvise forståelse for opbygning og anvendelse af kvalitetsstyringssystemer i fødevareindustrien.

Du vil desuden kunne anvende teoretisk viden på reelle udviklings- og forskningsrelevante eller industrielle problemstillinger.