Specialisering i kvalitet og teknologi

Hvis du vælger specialiseringen i kvalitet og teknologi, skal du på andet og tredje år af uddannelsen beskæftige dig med såvel obligatoriske specialiseringskurser som valgfrie kurser om kvalitet og teknologi. Uddannelsen består af:

  • Obligatoriske specialiseringskurser, herunder tre kurser på DTU
  • Valgfrie kurser
  • Et bachelorprojekt

Obligatoriske specialiseringskurser

Kurserne handler om fødevarer, men med forskellige indgangsvinkler til emnet. Du får redskaber til at løse problemer omkring fødevarer, fødevarefremstilling og sundhed. Fx har du fødevarekemi, fødevaremikrobiologi og fødevareteknologi, hvor du bygger videre på din grundlæggende viden fra første år. 

Du lærer blandt andet om de mikrobiologiske forandringer, der sker ved fremstilling af mejeriprodukter. Eksempelvis er mælk en vare, som kan forarbejdes til mange forskellige produkter. Cultura, creme fraiche, smør og ost er alle fremstillet ud fra samme råvare. Ved kendskab til den biologi og teknologi, der bruges i produktionen, er det muligt at forarbejde mælken til alle disse produkter.

Fødevareteknologi på DTU

Kurset i fødevareteknologi er et problemorienteret forløb, som samler al den viden, du har fra dine andre kurser. Du fordyber dig i tværfaglige teknologiske problemstillinger omkring fødevarer. Kurset starter med forelæsninger og besøg af gæsteforelæsere.

Herefter skriver du projekt om et selvvalgt emne sammen med andre studerende. Projektet indgår i en eksamen, hvor du skal forsvare projektet.

Valgfrie kurser

De valgfrie kurser er din mulighed for at forfølge en faglig interesse og gøre din uddannelse personlig. Du kan både vælge kurser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på DTU, men du kan også tage kurser på andre universiteter. Kurserne kan være fødevareorienterede eller sundhedsorienterede. Du kan desuden vælge mere grundvidenskabelige kurser eller fx økonomiske kurser.

Bachelorprojekt

Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt, som er et selvstændigt, skriftligt arbejde. Her vælger du selv et fagligt emne, som du fordyber dig i.

I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har ¼ studieår til at skrive dit projekt, og du kan skrive alene eller i en gruppe.

Eksempler på både temaprojekter og bacheloropgaver:

  • Hvordan bevarer leverpostej sin form ved opvarmning?
  • Pakningens rolle for mørning af oksekød
  • God, sund og langtidsholdbar rummad til NASA
  • Ændringer i mælkepulver, når der tilsættes jern
  • Vegetarkosts effekt på overvægt

Uddannelsen med specialiseringen i kvalitet og teknologi er bygget sådan op:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Matematik og databehandling Fødevarefysik Organisk kemi for biovidenskab Fødevare-fremstilling og ernæring
Fødevare-produktion, samfund og sundhed Almen kemi for
biovidenskab
Grundlæggende celle- og molekylærbiologi
2. år Biokemi 1 Fødevaremikrobiologi Exploratory Data Analysis / Chemometrics Fødevarekemi
Fødevare-dataanalyse Valgfrit kursus Råvarekvalitet Fødevare-videnskabsteori
3. år Fødevareteknologi (på DTU) Hurtigmetoder til måling af fødevarekvalitet Valgfrit kursus Bachelorprojekt
Hygiejnisk design i fødevareindustrien (på DTU)
Produktion af flydende fødevarer Valgfrit kursus


Hvilke kompetencer får du?

Når du har gennemført specialiseringen i kvalitet og teknologi, har du blandt andet fået viden om fødevarekomponenters struktur og egenskaber samt kemien bag de ændringer, der sker i forbindelse med forarbejdning, opbevaring og anvendelse.

Du vil også have viden om råvarekvalitet, procesteknologiske enhedsoperationer og ernæringsmæssige sammenhænge, som påvirkes af fødevareproduktion.

Derudover vil du kunne følge og tage stilling til holdningsdannelse og politiske beslutningsprocesser omkring fødevareproduktion og de sundhedsmæssige aspekter af produktionen og identificere og diskutere problemstillinger i forbindelse med fødevareproduktion på nationalt såvel som globalt plan.