Specialisering i sundhed og ernæring

Hvis du vælger specialiseringen i sundhed og ernæring, skal du på andet og tredje år af uddannelsen beskæftige dig med såvel obligatoriske specialiseringskurser som valgfrie kurser om ernæring og sundhed. Uddannelsen består af:

  • Obligatoriske specialiseringskurser og et projektorienteret kursus
  • Begrænset valgfrie og valgfrie kurser
  • Et bachelorprojekt

Obligatoriske specialiseringskurser

Kurserne bygger videre på den grundlæggende viden fra første år. Du lærer, hvordan fødevarernes ernæringsmæssige sammensætning påvirker sundheden, og hvordan dette, sammen med valget af fødevarer, påvirker livskvaliteten.

Kendskabet til den humane ernæring bliver udvidet og kombineret med fysiologi, hvorefter læren om sygdomsudvikling og lægemidler kan forstås. Hvordan fødevarer designes ud fra kendskab til gastronomi og forbrugernes ønsker er også et væsentligt element på specialiseringen.

Du lærer blandt andet, hvordan fødevarernes fedtstoffer omdannes i kroppen, og hvordan de påvirker fx udviklingen af hjertesygdomme i både negativ og positiv retning.

Du lærer også, hvordan et måltid kan udvikles, hvor der tages hensyn til både sundheden af måltidet og den gastronomiske kvalitet af måltidet.

Projektorienteret kursus

Kurset "Sundhed, ernæring og livskvalitet" tager udgangspunkt i sammenhængen mellem menneskers livskvalitet og deres sundhed. Sammenhængen vil blandt andet blive belyst ved at se på biologiske forskelle og levevilkår blandt forskellige sociale grupper.

Du vil få brug for det meste af den viden, du har opnået tidligere på uddannelsen, og alt efter din interesse kan du vægte projektarbejdet i en biologisk retning eller en social/samfundsmæssige retning.

Begrænset valgfrie og valgfrie kurser

De begrænset valgfrie og valgfrie kurser er din mulighed for at forfølge en faglig interesse og gøre din uddannelse personlig. Du kan både vælge kurser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på DTU, men du kan også tage kurser på andre universiteter. Kurserne kan være fødevareorienterede eller sundhedsorienterede. Du kan desuden vælge mere grundvidenskabelige kurser eller fx økonomiske kurser.

Bachelorprojekt

Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt. Bachelorprojektet er et selvstændigt, skriftligt arbejde. Her vælger du selv et fagligt emne, som du fordyber dig i.

I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har ¼ år til at skrive dit projekt, og du kan skrive alene eller i en gruppe.

Eksempler på både projekt- og bacheloropgaver:

  • Hvordan bevarer leverpostej sin form ved opvarmning?
  • Pakningens rolle for mørning af oksekød
  • God, sund og langtidsholdbar rummad til NASA
  • Ændringer i mælkepulver, når der tilsættes jern
  • Vegetarkosts effekt på overvægt

Uddannelsen med specialiseringen i sundhed og ernæring er bygget sådan op:

* Kurset udbydes først i studieåret 2021/22

 

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Hvilke kompetencer får du?

Når du har gennemført specialiseringen i sundhed og ernæring, har du blandt andet fået viden om fødevarekomponenters struktur og egenskaber samt kemien bag de ændringer, der sker i forbindelse med forarbejdning, opbevaring og anvendelse.

Du vil også have viden om sammenhænge mellem fødevareproduktion, ernæring og human fysiologi og sammenhænge mellem sociale forhold og valg af livsstil.

Derudover vil du kunne følge og tage stilling til holdningsdannelse og politiske beslutningsprocesser omkring fødevare- og ernæringsforskningen. Herunder dyreetik, forbruger- og erhvervsholdninger, sensoriske test og forbrugertest.