Karrieremuligheder - Bachelor i folkesundhedsvidenskab – Københavns Universitet

Folkesundhed > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

På folkesundhedsvidenskab bliver du specialist i forebyggelse og sundhedsfremme.

Du lærer at analysere komplekse problemer fra forskellige vinkler og skabe rammer for at forbedre befolkningens generelle sundhed. 

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

På folkesundhedsvidenskab bliver du i stand til at se problemer fra flere perspektiver og kommunikere med mange faggrupper.

Du får redskaber til at udføre kvalificerede analyser ved at anvende fag som statistik, epidemiologi og kvalitative metoder. Du lærer om årsager til sygdom og sundhed og om, hvordan man gennem sundhedspolitik og sundhedsvæsenets organisation kan skabe de bedste rammer for befolkningens sundhed.

Du læser fag som sociologi, psykologi, økonomi, kommunikation, humanbiologi, sygdomslære og international sundhed. Den tværfaglige viden, du opnår på uddannelsen, gør dig i stand til at forstå både økonomen og lægen - og få dem til at forstå dig.

Læs mere om undervisningen på folkesundhedsvidenskab.

Hvordan kan jeg læse videre?

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab sigter primært mod videreuddannelse, altså en kandidatuddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige eller samfundsvidenskabelige område.

Du kan blandt andet fortsætte på kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab eller den internationale kandidatuddannelse i Global Health på Københavns Universitet.

Læs om kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Læs om den internationale kandidatuddannelse i Global Health.

Hvad kan jeg blive?

Din karriere kan gå i flere retninger. Du kan blandt andet finde arbejde i:

  • Sundheds- og Ældreministeriet
  • Kommunernes sundhedsafdelinger
  • Medicinal- og levnedsmiddelindustrien
  • Internationale organisationer som Røde Kors, FN og WHO
  • Patientforeninger
  • Ved forskningsinstitutioner som Statens Institut for Folkesundhed og landets universiteter.

Læs rapport om færdige kandidaters job.

Ekstra information / Sidebar

Kandidatuddannelser - eksempler

En række andre sundhedsvidenskabelige eller samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser evt. efter supplering.