Spørgsmål og svar om uddannelsen i forhistorisk arkæologi

Hvorfor graver I efter sådan noget gammelt noget?

For mere end 99% af menneskets historie har vi kun de arkæologiske (eller materielle) oplysninger at gå efter. For de senere perioder giver de materielle ting os oplysninger, vi ikke kan få på anden vis!

Kan I fortælle noget om, hvorfor menneskets kultur er, som den er?

Det er det, vi er til for: Kultur, samfund og materiel historie, i samklang med mange andre oplysninger - fra fortidens klima- og naturforhold til skrevne dokumenter. Og så er vi meget interesseret i andre kulturer, som vi lærer meget af!

Graver I det meste af tiden?

Nej, analyser af fundmaterialet, studier, formidling og 1000 andre ting tager den meste tid.

Arbejder I kun i Danmark?

Nej, både i Danmark, Norden, Europa og uden for Europa; arkæologien er både national og international.

Har I meget med IT at gøre?

Ja, meget!

Hvis jeg er interesseret i at formidle viden, er I så noget for mig?

Bestemt! Vi formidler på mange forskellige måder, videnskabeligt, populært, ved tekst, visuelt, gennem udstillinger, på internettet, osv.

Kan jeg finde arbejde i udlandet bagefter?

Bestemt! Den danske arkæologiske uddannelse er en af de bedste i verden, og danske arkæologer har fået stillinger i andre nordiske lande, på Grønland samt i andre både europæiske og ikke-europæiske lande.