Forskning i forhistorisk arkæologi

Instituttets arkæologiske forskning udføres af de faste lærere, stipendiater samt de studerende. Emnerne er meget forskellige og omfatter både forhistoriske og historiske perioder samt områder uden for Europa (fx arktisk og afrikansk arkæologi). Blandt emnerne kan nævnes jæger- og bondestenalder i Nordeuropa, bronzealder og jernalder i Europa - herunder Grækenland og Romerriget - vikingerne, middelalderen og nyere tids arkæologi. Hertil kommer generelle felter som fagets historie, teori og metode.

Forskningen på faget indgår i SAXO-Instituttets seks forskningsøjler, der er de områder, som forskningen på instituttet i øjeblikket har særlig fokus på. Ud over forskning i de enkelte søjler er der også forskning på tværs af søjlerne.