Vurdering i kvote 2 på forsikringsmatematikKvote 2-vurdering på forsikringsmatematik 

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: