Vurdering i kvote 2 på forsikringsmatematik

Kvote 2-vurdering på forsikringsmatematik 

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: