Faglig profil og job - Bachelor i forsikringsmatematik – Københavns Universitet

Forsikringsmatematik > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

Du skal læse forsikringsmatematik, fordi du først og fremmest kan lide at arbejde med tal. Du skal beskæftige dig med blandt andet skadesforsikring, livsforsikring og forsikringsøkonomi, -regnskab og -jura. En kombination af tal, jura og menneskers ve og vel. Hvem har ikke en pension eller en forsikring i dette land for at sikre sig i hverdagen og i alderdommen?

Derfor er forsikringsmatematik en vigtig uddannelse i et moderne samfund, hvor alt – trods alt – ikke er givet på forhånd.

Vælger du at læse forsikringsmatematik, kommer du til at beskæftige dig med udvikling og anvendelse af matematiske, statistiske og økonomiske værktøjer. De værktøjer kan bruges til modellering, måling, og styring af forsikringsrisici.

Som aktuarstuderende skal du i høj grad beskæftige dig med tre hovedelementer:

  • Sandsynlighedsregning. Sandsynlighedsregning handler om forståelse af tilfældighed. Specielt tilfældige fænomener, der udvikler sig over tid, er helt afgørende i forsikringsmatematikken.
  • Livsforsikringsmatematik. Livsforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med de store personlige livsforhold så som pension, dødsfald, invaliditet og ægteskab. Det er typisk langsigtet forretning med betydelig finansiel risiko.
  • Skadeforsikringsmatematik. Skadeforsikringsmatematik handler om forsikring i forbindelse med skader og ulykker vedrørende ting og personer, typisk i forbindelse med brand, naturkatastrofer, tyveri og lignende. Det er typisk kortsigtet forretning med betydelig katastroferisiko.

Jobmuligheder 

Som forsikringsmatematiker kan du blive ansat i et forsikringsselskab, i en bank eller en anden finansiel institution eller i et konsulentfirma. Her skal du blandt andet arbejde med at løse de statistiske og risikoteoretiske problemer, der optræder inden for de forskellige forsikringsformer.

Derudover kan du få beskæftigelse i den offentlige administration eller inden for videregående uddannelser.

Faget er for tiden under stærk udvikling. Dels som følge af fremvæksten af en rig teori for matematisk finansiering. Dels som svar på den nyorientering, som praktisk forsikring befinder sig i som følge af eksempelvis integrationen af bank-, kredit- og forsikringsvirksomhed.

En anden nyorientering af aktuarfaget findes som følge af ændringer af risikobilledet, hvor katastroferisiko spiller en stadig mere dominerende rolle blandt andet på grund af klimaforandringer.

Derfor ser fremtiden meget lys ud for dig, hvis du vælger at tage en kandidatgrad i forsikringsmatematik.