Det kan du blive som aktuar - Marie

Marie er kandidat i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet og arbejder som aktuar hos Codan Forsikring.

Det kan du blive som aktuar - Nichlas

Nichlas er kandidat i forsikringsmatematik fra Københavns Universitet og arbejder som aktuar hos Danica Pension.