Studiestart på forsikringsmatematik

Hvis du vælger at søge optagelse på forsikringsmatematik og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Studieforberedende kursus: Springbrætskursus 19. - 23. august

Som ny studerende på forsikringsmatematik får du tilbudt Springbrætskurset. Kurset er til dig, som har en adgangsgivende eksamen, der er mere end to år gammel, og som gerne vil have genopfrisket matematikken, inden du starter på studiet.

Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 9:00-15:30 – den første dag skal du dog møde allerede 8:30, for her vil et par af dine rusvejledere byde dig velkommen og vise dig rundt, inden undervisningen starter.

Springbrætskurset er gratis, og det er frivilligt at deltage.

Du tilmelder dig Springbrætskurset på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Dine første dage på uddannelsen 25.-28. august

De første dage på uddannelsen kalder vi for campusdagene. De ligger fra 25.-28. august.

I campusdagene introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Campusdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under campusdagene og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, rusvejlederne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Du tilmelder dig campusdagene på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Hyttetur 28. august - 31. august

Rusvejlederne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur, også kaldet rusturen. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På hytteturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du tilmelder dig hytteturen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning er i uge 36

Du starter med kurserne Introduktion til de matematiske fag og Introduktion til økonomi. Læs mere om kurserne på uddannelsen under Undervisning og opbygning.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen, og hvor du kan tilmelde dig diverse kurser og arrangementer. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.