Undervisning og opbygning - Bachelor i forsikringsmatematik – Københavns Universitet

Forsikringsmatematik > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via skemaet nederst på siden.

Undervisning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på følgende måder:  

  • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende, hvor én underviser gennemgår nyt stof.  
  • Regneøvelser - bruges til gennemgang af stof og regning eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, man kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Computerøvelser, hvor teorien kan afprøves ved hjælp af computerprogrammer.

Opbygning

Der indgår en betydelig mængde matematik og statistik i uddannelsen i forsikringsmatematik, og næsten hele bacheloruddannelsen udgøres af obligatoriske kurser i matematik, statistik og forsikringsrelaterede emner.

Blandt de emner, du skal beskæftige dig med, er skadesforsikring – om forsikring i forhold til skader og ulykker.

Et andet er livsforsikringsmatematik, hvor du lærer noget om forsikring i forbindelse med store personlige livsforhold, for eksempel pension, dødsfald, invaliditet og ægteskab.

Det sidste område, forsikringsøkonomi, -regnskab og -jura, giver dig kendskab til de love og regler, der regulerer området, så du kan lave en meningsfuld og formålstjenlig analyse af en forsikringsrisiko.

Der er 15 ECTS valgfrihed på bachelorstudiet i forsikringsmatematik (svarende til et kvart års studier), hvor du selv sammensætter indholdet. Du kan specialisere dig inden for et særligt område inden for forsikringsmatematik eller tage kurser i et andet fagområde.  Du kan også kombinere uddannelsen med et udlandsophold eller et virksomhedsprojekt, så du afprøver din viden fra universitetet ude i "det virkelige liv".  

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Introduktion til de matematiske fag Lineær algebra i de matematiske fag Analyse 0 Analyse 1
Introduktion til økonomi Sandsynligheds-regning og statistik Operationsanalyse 1 Forsikring og jura
2. år Analyse 2 Mål- og integralteori Matematisk statistik
Introduktion til numerisk analyse Stokastiske processer Videnskabsteori for matematiske fag Grundlæggende livsforsikrings-matematik
3. år Basic non-life Insurance Mathematics Regnskab og jura Bachelorprojekt
Stochastic processes 2 Stochastic processes 3

     Obligatorisk kursus
     Valgfrit kursus