Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via skemaet nederst på siden.

Undervisning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på følgende måder:  

  • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende, hvor én underviser gennemgår nyt stof.  
  • Regneøvelser - bruges til gennemgang af stof og regning eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, man kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Computerøvelser, hvor teorien kan afprøves ved hjælp af computerprogrammer.

Opbygning

Der indgår en betydelig mængde matematik og statistik i uddannelsen i forsikringsmatematik, og næsten hele bacheloruddannelsen udgøres af obligatoriske kurser i matematik, statistik og forsikringsrelaterede emner.

Blandt de emner, du skal beskæftige dig med, er skadesforsikring – om forsikring i forhold til skader og ulykker.

Et andet er livsforsikringsmatematik, hvor du lærer noget om forsikring i forbindelse med store personlige livsforhold, for eksempel pension, dødsfald, invaliditet og ægteskab.

Det sidste område, forsikringsøkonomi, -regnskab og -jura, giver dig kendskab til de love og regler, der regulerer området, så du kan lave en meningsfuld og formålstjenlig analyse af en forsikringsrisiko.

Der er 15 ECTS valgfrihed på bachelorstudiet i forsikringsmatematik (svarende til et kvart års studier), hvor du selv sammensætter indholdet. Du kan specialisere dig inden for et særligt område inden for forsikringsmatematik eller tage kurser i et andet fagområde.  Du kan også kombinere uddannelsen med et udlandsophold eller et virksomhedsprojekt, så du afprøver din viden fra universitetet ude i "det virkelige liv".