Studieliv

Uddannelsen i fransk sprog og kultur hører hjemme på institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag. Instituttet lægger vægt på et godt studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på din uddannelse.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Her kan du se 10 gode råd til nye studerende.

Faglige og sociale arrangementer

Som studerende på fransk sprog og kultur har du mange muligheder for at få et fagligt og socialt fællesskab med dine medstuderende og dine undervisere.

En god tradition, der involverer såvel studerende fra flere årgange som undervisere, er den "Franske årsfest", der både her et fagligt og socialt indhold. Der er præsentation af årets færdige specialer, god mad, sjov bar og skøre frankofile indslag.

Helt tværfagligt bliver det, når franskstuderende og andre studerende mødes om forskningsseminarer på universitetet (f.eks. om sprogvidenskab, politiske emner, madkultur eller lignende).

Modtagerordning og kontaktlærere 

Som ny studerende på bacheloruddannelse i fransk sprog og kultur vil du i løbet af den første tid blive inviteret til en samtale med to af de undervisere, du allerede har mødt til timerne. Der vil være en gruppesamtale og senere en individuel samtale. Til disse samtaler er der mulighed for at snakke om de faglige og studiemæssige udfordringer, du måske vil opleve i din første tid på uddannelsen. 

Underviserne vil hjælpe dig til at få opbygget gode studievaner og få et overblik over, hvordan studiet hænger sammen, og hvad der kræves for at komme godt igennem det.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes i studiestarten på første semester. Mange læsegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige. Men også selvom det er forblevet 'alene' ved det faglige, har læsegrupperne vist sig at være en vigtig base for mange studerende.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Fransk Alumneforening, der er for både nuværende og tidligere studerende og tilbyder foredrag, fælles filmudflugter eller besøg på udstillinger af interesse for franskstuderende. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer og på den måde få et fagligt netværk,  du kan bruge, når du skal ud på arbejdsmarkedet. 

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet

Café

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og hygge sig. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra de andre sprogfag. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.
Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende fx teaterture, fester og studieture.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Få en rundvisning på Søndre Campus, hvor undervisningen på fransk sprog og kultur foregår.