Undervisning og opbygning

Undervisningen på fransk sprog og kultur

Fransk sprog og kultur er et fuldtidsstudium, der foregår på et højt fagligt niveau. Det meste af undervisningen foregår som holdundervisning, resten som forelæsninger. I nogle fag vil forelæsninger og holdtimer være direkte koblet til hinanden, således at man i holdtimerne arbejder videre med de emner, der er blevet gennemgået i forelæsningerne. Praktiske øvelser er en vigtig del af undervisningen i mange fag og udgør et vigtigt supplement til den teoretiske del af undervisningen.

Undervisningen lægger op til at bygge bro imellem studerende og det private arbejdsmarked. Du vil få præsenteret konkrete udfordringer fra virksomheder og vil kunne bruge din faglige viden til at forslå løsninger inden for interkulturel kommunikation, feltarbejde og forretningsplaner.

Forberedelse og studieformer

Det meste af din dagligdag går med at forberede dig til undervisningen derhjemme, på biblioteker eller med din læsegruppe, som du bliver sat sammen med på første semester. Du skal forvente at bruge, hvad der svarer til en fuld arbejdsuge på dit studie: 1/3 af tiden går med undervisning (12-14 timer om ugen), og 2/3 af tiden går med forberedelse, refleksion over det læste, efterbearbejdelse af undervisningsstoffet, informationssøgning og udarbejdelse af skriftlige opgaver eller oplæg til undervisningen. 

På uddannelsen vil du deltage i tre fælles undervisningsforløb på dit tredje og fjerde semester. Fællesforløbene giver dig mulighed for at møde studerende fra andre af instituttets uddannelser og giver dig indblik i andre fagligheder.

Litteratur og undervisningssprog

Undervisningen foregår for det meste på en blanding af fransk og dansk. I de fag, hvor undervisningen udelukkende foregår på fransk, er det særligt i de første studieår muligt at stille spørgsmål på dansk. Teksterne er også for en stor dels vedkommende skrevet på fransk. Det gælder både skøn- og faglitteratur. I de sproglige discipliner vil der være nogle tekster på dansk. For mange føles det i begyndelsen overvældende med den store læsemængde på fransk, men efterhånden bliver de fleste fortrolige med at skulle læse fagtekster på fransk. 

Eksamensformer

Der er krav om aktiv undervisningsdeltagelse i de fleste af fagene, hvilket indebærer, at du skal møde regelmæssigt og velforberedt op til undervisningen og lave et bestemt antal opgaver for efterfølgende at kunne gå til eksamen. Læs mere om eksamensformer på uddannelsen her.

Opbygning

Uddannelsen i fransk sprog og kultur starter med et introduktionsforløb. Forløbet har fokus på sprogindlæring, sprog som akademisk studium samt karriereperspektivet med en uddannelse i sprog. Du får en fornemmelse af sprogets rolle og betydning i det moderne samfund og hvad du kan bruge en uddannelse i sprog til.  Uddannelsen er bygget op med det nutidige først og det ældre senere på studiet og bygger på den måde direkte oven på det, du tidligere har arbejdet med på din adgangsgivende uddannelse.

På fjerde semester kan du vælge mellem en række tværfaglige valgfag – både inden for dit eget sprogområde men også udenfor.  Her kan du kan specialisere dig inden for  fx sprog og medier, didaktik, sproghistorie, amerikanske studier, middelalderlitteratur eller hvad du ellers interesserer dig for.

Studieforløb

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Der er eksamensperiode to gange om året ved afslutningen af hvert semester. 

På dit tredje studieår læser du tilvalg, der tæller 45 ECTS. Tilvalg er kurser, du selv vælger uden for dit centrale fag. På den måde har du mulighed for at kombinere flere interesseområder. Du kan også læse tilvalg i udlandet. 

Læs mere om muligheden for udlandsophold.

 
1. år 1. semester
2. semester

Fransk sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)

Sprog 2: sprog i et kontrastivt perspektiv (15 ECTS)

Fransk sprog og tekst (15 ECTS)

Kultur 2: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 3: Sprog, samfund og oversættelse dansk-fransk (15 ECTS)

Frankofone litteraturer og kulturer (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på fransk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på frank (2,5 ECTS)

Kultur 3: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS) Tilvalg (15 ECTS)