Sådan søger du om støtte

Hvis du søger om optagelse på en uddannelse og gør opmærksom på dit behov for SPS, vil vi arbejde målrettet efter at søge om SPS-støtte til dig så hurtigt som muligt.
Du hjælper os ved, at du:

  • udfylder ansøgningen til uddannelsen korrekt (vi hjælper dig gerne)

  • opfylder alle adgangskrav til uddannelsen
  • uploader dokumentation for funktionsnedsættelsen (dog ikke hvis du er ordblind)

  • uploader en motiveret ansøgning og dit CV, hvis du søger i kvote 2

  • krydser af, at du har en funktionsnedsættelse, hvis du bliver tilbudt en studieplads og takker ja. Så kan vi kontakte dig og sende information om SPS og vejledning.

  • bruger denne fuldmagt, hvis andre skal have mulighed for at få information om din Specialpædagogiske Støtte samt evt. afhente hjælpemidler.

Søg om optagelse på forhånd

Hvis din eksamen er fra sidste år eller tidligere, kan du søge om forhåndstilsagn om optagelse begrundet i særlige forhold vedr. din funktionsnedsættelse. Dvs. at du kan bede os om at vurdere din ansøgning om optagelse på forhånd, sådan at du kan få svar på, om du kan blive optaget inden den 26. juli. Hvis du vil søge om forhåndstilsagn, skal du uploade et bilag i din ansøgning på optagelse.dk, hvor du skriver, at du søger om forhåndstilsagn og hvorfor.

Hvis du får forhåndstilsagn om optagelse, kan vi i fællesskab gøre din ansøgning om SPS klar, så vi kan indsende din ansøgning om SPS lige så snart du har accepteret din studieplads den 26. juli.