Karrieremuligheder

Som fysiker opnår du en række faglige og analytiske kompetencer og bliver i stand til at løse et problem på en systematisk måde ved hjælp af din fysiske og matematiske viden. Du opnår fx et indgående kendskab til dataanalyse og hvordan naturen opfører sig og bliver både i stand til at stille nye spørgsmål og finde nye svar på, hvordan verdens problemer kan løses – enten ved hjælp af matematisk analyse, ved numeriske simulationer og beregninger på computer, eller gennem eksperimenter.

Jobmuligheder

Fysikere bliver ansat i mange forskellige brancher. Bl.a. inden for forskning i såvel offentligt som privat regi, i finansverdenen, til programmering i it-branchen eller i private virksomheder med udvikling af nye materialer, udstyr eller analysemetoder.

Som fysiker kan du være med til at løse nogen af verdens store udfordringer ved fx at udvikle nye og bedre materialer og miljøvenlige metoder til at skaffe energi. Den stærke profil inden for dataanalyse sætter også en fysiker i stand til at vurdere, hvilke tiltag der bedst muligt kan støtte op om verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Der er i øjeblikket meget lav ledighed for kandidater fra fysik.

Kvantefysikere arbejder inden for et teknologisk felt, der er i rivende udvikling. Det kan fx være med udvikling af kvantecomputere, superledere, avancerede detektorer eller smarte materialer. Kvantefysikken omfatter også partikelfysik, som er et felt med stort internationalt samarbejde.

Astrofysikere bliver ansat som undervisere, formidlere og forskere, eller ved observatorier og universiteter i ind- og udland. Deres evner inden for databehandling og modellering gør dem også meget eftertragtede i andre brancher.

For biofysikere og medicinske fysikere er der jobmuligheder i biotech-virksomheder, på hospitaler, i forskningsverdenen eller i medicinalindustrien.

Meteorologer og geofysikere får ansættelse meget  bredt i både Danmark og udlandet og både indenfor den private og offentlige sektor. Eksempler på private virksomheder er Vestas, Ørsted, DHI, Rambøll, Markedskraft og Danske Commodities samt mindre firmaer. Eksempler på offentlige service- og forskningsinstitutioner: Universiteter i Danmark og udland, DMI og meteorologiske institutter i andre lande, GEUS, Forsvaret, NCAR (i USA), Nationalt Center for Miljø og Energi, Kort- og Matrikelstyrelsen, Farvands-direktoratet eller Søfartsstyrelsen.

Alle slags fysikere har desuden mulighed for at kvalificere sig til at undervise i gymnasieskolen.

Det private arbejdsmarked bruger også i høj grad fysikere i mere forretningsmæssige sammenhænge. Et godt eksempel er i finansverdenen, hvor fysikeres analytiske kompetencer sætter dem i stand til at regne på, hvordan aktiekurserne vil svinge i fremtiden. Nogle fysikere bliver også ansat i it-virksomheder, fordi de ofte via studiet har en god programmeringsbaggrund.

Mange fysikere vælger at starte deres karriere med en ansættelse som ph.d.-studerende >>

Her er nogle eksempler på, hvad færdiguddannede inden for fysik fra de seneste år arbejder som:

 • Ph.d.-studerende på Center for Stamcelleforskning (og mange andre steder)
 • Fysiker hos Statens Institut for Strålebehandling
 • Gymnasielærer i Fysik og Matematik
 • Ingeniør hos DELTA
 • Statistisk programmør hos LEO Pharma
 • Risk Manager hos Nordea
 • Udviklingsingeniør hos Delta, Synopsis, m.fl.
 • Konsulent hos Teknologisk Institut
 • Fysiker hos COWI
 • Hospitalsfysiker på Bispebjerg Hospital
 • Meteorolog på DMI udstationeret i Grønland
 • Modeludvikler hos DONG Energy Windpower
 • Analytiker hos Danske Bank, Nationalbanken m.fl.
 • Underviser på HTX i Matematik og Fysik
 • Examiner hos Patent- og Varemærkestyrelsen
 • Meteorolog hos Vestas, Rambøll eller TV2-Vejret
 • Webdesigner med eget firma
 • Konsulent på Institut for Naturfagsdidaktik
 • Optisk ingeniør hos Ibsen Photonics
 • Funktionær hos Danmarks Statistik
 • Systemanalytiker hos Energinet.dk
 • Klimaforsker eller Marin forecaster hos DMI
 • Forskningsassistent på et andet universitet i Danmark eller udlandet
 • Data Scientist hos PFA, ATP, Ørsted mm.
 • Røntgenspecialist hos FOSS