Interview - Bachelor i fysiske fag

Læs interviews med fire studerende på fysik

Frederik Gerhard Faye:

Frederik Faye interesserede sig ikke for naturvidenskab i gymnasiet og begyndte at læse psykologi på Københavns Universitet. Men et suppleringskursus gjorde ham interesseret i matematik, så han endte med at droppe psykologien og læse supplerende kurser i halvandet år for at kunne komme ind på fysik i stedet.

Læs interviewet med Frederik

Laura Skov Andersen:

”Jeg kan forestille mig, at der er nogle der føler sig skræmt, for fysik kan godt være en lidt utilgængelig videnskab”, siger Laura Skov Andersen, der kommer fra Fredensborg med i dag bor på Frederiksberg. ”Men miljøet er så dynamisk, så det bliver en meget levende del af ens hverdag."

Læs interviewet med Laura

Thomas R. N. Jansson:

"Det var på en måde meget åbenlyst, at jeg skulle læse fysik efter gymnasiet. Jeg kendte dengang ikke noget andet fag, der på samme måde kombinerede matematik, computere og eksperimenter med de store spørgsmål, og det gør..." 

Læs interviewet med Thomas

Katrine Facius:

"Udenfor er temperaturen ved at nå 35 grader, men inde i det store auditorium ved den internationale forskningsinstitution CERN i Geneve er der en behagelig temperatur. Forelæseren snakker om hvordan man måske engang i fremtiden..."

Læs interviewet med Katrine