skuespillerne i fysikrevyen

Studieliv

Studielivet på fysikuddannelsen er meget rummeligt og varieret. Du får venner for livet gennem studierne og de mange muligheder, der er for at engagere sig i faglige foreninger og sociale arrangementer.

På Niels Bohr Institutet, hvor uddannelsen er forankret, er der et stærkt fagligt miljø med mange internationale forskere. Forskernes døre står åbne for studerende, der kommer med spørgsmål, forslag eller ønsker om vejledning.

Du er rigtig tæt på forskerne og deres samarbejde med fx virksomheder som Microsoft og IBM, og derfor også tæt på udviklingen af den seneste teknologi. Du har også mulighed for at involvere dig i projekter inden for international forskning sammen med fx CERN, ESA, NASA, European Spallation Source eller Nordic Optical Telescope.

Som studerende lærer du at arbejde som en fysiker. Det vil sige at du både har undervisning i eksperimenter og i at løse problemer ved at regne selv eller at simulere på computer. Teorien gennemgås ofte ved forelæsninger. Undervisningen på det fælles grundforløb sikrer, at alle fysikstuderende får en stærkt fundament inden for matematik og generel fysik som kvantemekanik, termodynamik, klassisk mekanik og relativitetsteori samt elektromagnetisme.

Det sociale studieliv

Der foregår rigtig mange ting socialt i studiemiljøet på fysik, og der er mange fælles fester og arrangementer. En vigtig del af ånden på instituttet er de mange studenterdrevne sociale og faglige aktiviteter med blandt andet revy, studenterpolitik, søndagsregnecafé, fredagsbar og fysikshows.

Studiemiljøet er ikke særlig konkurrencepræget, men tværtimod meget inkluderende og bygger i høj grad på en ånd, hvor alle hjælper hinanden med det, der kan være svært.

Du kan læse lidt om nogle af de sociale muligheder her:

 

Fysikstudiet foregår primært på tre af Niels Bohr Institutets adresser:

Find vej til H.C. Ørsted Institutet, bygn. D på Østerbro

H. C. Ørsted Institutet (HCØ) ligger i Universitetsparken.  Her er undervisning, og forskere der arbejder med faststoffysik.

Blegdamsvej 17 (det oprindelige Niels Bohr Institut), hvor partikelfysikere, kvantefysikere og biofysikere holder til.

Niels Bohr Bygningen hvor alle forskerne skal flytte sammen med tiden. Nogle grupper er flyttet ind.

Forelæsningerne foregår for det meste på H.C. Ørsted Instituttet. Der er også her man finder studenterrummet Det Absolutte Rum (eller bare |RUM|), hvor de studerende kan læse eller drikke kaffe og te og bare slappe af, og hvor Fysisk Fagråd afholder ugentlige møder. Sydenden af vandrehallen på H.C. Ørsted Institutet bruges som læsesal for fysikstuderende.

På Blegdamsvej ligger ud over undervisningslokaler også NBI biblioteket, som løbende holder sig opdateret med den nyeste viden og litteratur fra de respektive forskningsområder. Biblioteket er en del af det Kongelige Bibliotek, og du kan læse mere om åbningstider og læsepladser på: https://www.nbi.ku.dk/bibliotek/

Der er også undervisningslokaler andre steder på Nørre Campus på fx Datalogisk Institut, Biocenter mm., hvor du kan komme til at have undervisning.

Imens vi venter på at alle Niels Bohr Institutets forskningsgrupper flytter sammen i den nye bygning Niels Bohr Bygningen på Nørre Allé, har vi også forskningsgrupper rundt omkring på Nørre Campus, fx Tagensvej 16 og Geologisk Museum. Disse steder kommer du som studerende til at kende, hvis du skal lave projekt i en af grupperne.

 

 

Fysisk Fagråd

Fysisk Fagråd er en studenterpolitisk organisation bestående af alle studerende, der er indskrevet på fysik på Københavns Universitet.

Alle er velkomne til fagrådets ugentlige møder; torsdage kl. 17.15 i │RUM│((DS.01) i D-bygningen på H.C. Ørsted Instituttet), hvor dagsordenen diskuteres over et stykke kage.

Fagrådets primære opgave er at varetage de fysikstuderendes interesser i forskellige råd og nævn, eksempelvis studienævnet, institutrådet og undervisningsudvalget. Herigennem kan fagrådet påvirke dit studiested og få indflydelse på dit studiemiljø.  Medlemmer til råd og nævn opstilles og vælges demokratisk ved Fagrådets halvårlige generelforsamlinger. Ved at deltage i fagrådsmøder gør du din holdning kendt, så rådsmedlemmer kan tage den med og arbejde videre med den.

Fagrådet er også aktivt i det sociale studiemiljø, og afholder f.eks. en årlig julefrokost for alle studerende og udvalgte ansatte. Herudover står fagrådet for Fysik* (fysik-stjerne) forelæsningerne, hvor en række færdiguddannede fysikere kommer og holder foredrag om deres karriere.

 

 

Fysikrevy

Et af årets højdepunkter er den meget populære, festlige og traditionsrige FysikRevy™ der igennem sang, dans og sketches fortolker dagligdagen på Niels Bohr Institutet med både hård satire og dyb kærlighed.

Den årlige opsætning spilles over 2 dage for såvel studerende som ansatte på instituttet og afsluttes med fest for revydeltagerne og publikum. Under forestillingerne opleves en helt særlig stemning, hvor publikum bidrager ved at komme med tilråb og bifald, synge med og skåle højlydt.

Der er mange muligheder som studerende for at bidrage til revyen, både som skuespiller, tekstforfatter, regissør, bandmedlem, tekniker, festarrangør og meget mere.

 

 

Den Naturvidenskabelige Legestue

Den Naturvidenskabelige Legestue er et sted, hvor studerende på fysik og nanoscience kan få lov at udføre egne eksperimenter og deltage i faglige debatter.

Legestuen har egne lokaler på instituttet med diverse udstyr til fri afbenyttelse af medlemmerne.

Legestuen laver også spektakulære forsøg og fysik-shows på gymnasier, folkeskoler, til kulturnat, Åbent Hus-arrangementer osv..

 

 

Den Sure Sok (Fysikstudiets fodboldhold)

Vi er fysikstudiets fodboldhold, der spiller mod andre studiers hold, både på Science og på andre fakulteter

Vores grundfilosofi på holdet er der skal være plads til alle, og det vigtigste for os er, at vi har det sjovt. Uanset om vi taber eller vinder er der altid god stemning efter kampen, hvor vi plejer at hygge os sammen.