Studieliv

Studielivet på fysikuddannelsen er meget levende, og mange studerende får en stor vennekreds gennem studierne og det væld af muligheder, der er for at engagere sig i faglige foreninger og sociale arrangementer.

Fagligt studiemiljø med tæt kontakt til forskerne

På Niels Bohr Institutet, hvor uddannelsen er forankret, er der et stærkt fagligt miljø med mange internationale forskere. Forskernes døre står (næsten) altid åbne for studerende, der kommer med spørgsmål, forslag eller ønsker om vejledning.

Som studerende lærer du at arbejde som en fysiker gennem undervisning i eksperimenter og problemløsning, både analytisk og numerisk, og ved forelæsninger. Undervisningen på det fælles grundforløb sikrer, at alle fysikstuderende får en stærkt fundament inden for generel fysik som kvantemekanik, termodynamik, klassisk mekanik og relativitetsteori samt elektromagnetisme.

Det sociale studieliv

Socialt giver studielivet en meget tæt personlig kontakt mellem studerende, undervisere og forskere. En vigtig del af ånden på instituttet er de mange studenterdrevne sociale og faglige aktiviteter med blandt andet revy, studenterpolitik i fagrådet og fysikshows i Den Naturvidenskabelige Legestue.

De sociale aktiviteter spænder fra fodboldhold til fredagsbar – du kan læse lidt om nogle af dem her:

Studiestart på fysik

Når du starter på fysik, får du en god introduktion til både studielivet og alt det praktiske, du skal vide om uddannelsen.

Læs mere om studiestarten på fysik her >>

Undervisning, laboratorieøvelser og seminarer

Studieåret består af fire blokke af hver ni ugers varighed. Undervisningen er fordelt på hhv. forelæsninger i auditorier, hvor der er 100-200 studerende, og teoretisk undervisning samt opgaveløsning i klassehold på ca. 20-30 mennesker.

Laboratorie-eksperimenter indgår i mange af de obligatoriske fysikkurser, og foregår i hold på ca. 20-30 studerende. Laboratorieøvelserne udføres typisk i mindre grupper, og involverer både forsøg, databehandling og præsentation af data i programmeringssproget Python.

Klasseundervisningen foregår i mindre hold, og man skal selv deltage meget aktivt i undervisningen – fx ved at fremlægge videnskabelige artikler og problemstillinger for hinanden.

Involvering af de studerende er en vigtig del af undervisningen, og der er tradition for livlige diskussioner og samarbejde. Kollokvier og seminarer er almindelige undervisningsformer senere i uddannelsesforløbet.

Fysik læses i et internationalt miljø

Bacheloruddannelsen foregår primært på dansk, men med gradvist flere og flere kurser på engelsk, som uddannelsen skrider frem. Kandidatuddannelsen foregår udelukkende på engelsk. Hele uddannelsen er internationalt orienteret og forbereder dig til stillinger både i Danmark og i udlandet.

Få overblik over studieåret med Science studiekalender: https://www.science.ku.dk/uddannelser/studerende/studiekalender/