Fysisk Fagråd

Fysisk Fagråd

Fysisk Fagråd er en studenterpolitisk organisation bestående af alle studerende, der er indskrevet på fysik på Københavns Universitet.

Alle er velkomne til fagrådets ugentlige møder; torsdage kl. 17.15 i │RUM│((DS.01) i D-bygningen på H.C. Ørsted Instituttet), hvor dagsordenen diskuteres over et stykke kage.

Fagrådets primære opgave er at varetage de fysikstuderendes interesser i forskellige råd og nævn, eksempelvis studienævnet, institutrådet og undervisningsudvalget. Herigennem kan fagrådet påvirke dit studiested og få indflydelse på dit studiemiljø.  Medlemmer til råd og nævn opstilles og vælges demokratisk ved Fagrådets halvårlige generelforsamlinger. Ved at deltage i fagrådsmøder gør du din holdning kendt, så rådsmedlemmer kan tage den med og arbejde videre med den.

Fagrådet er også aktivt i det sociale studiemiljø, og afholder f.eks. en årlig julefrokost for alle studerende og udvalgte ansatte. Herudover står fagrådet for Fysik* (fysik-stjerne) forelæsningerne, hvor en række færdiguddannede fysikere kommer og holder foredrag om deres karriere.