Undervisning og opbygning

Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser på uddannelsen via skemaet nederst på siden. Uddannelsen indeholder både helt valgfrie kurser og begrænset valgfrie kurser, som du vælger ud fra en liste.

Hvordan selve undervisningen foregår, kan du læse mere om på siden om studieliv.

Du har også mulighed for at læse i udlandet eller at lave et virksomhedsprojekt.

Opbygning

Når du søger om optagelse på bacheloruddannelsen (BA) i fysik er en stor del fælles for alle studerende, hvad enten de specialiserer sig i fysik, astrofysik, bio- og medicinsk fysik, kvantefysik eller geofysik og meteorologi. Under bacheloruddannelsen får du et dybt indblik i fysik – fx klassisk fysik, kvantemekanik, elektromagnetisme, termodynamik, eksperimenter og numeriske metoder (vha. programmering). Herudover får du en solid basis inden for matematikken, som er et uundværligt redskab inden for fysik. Det er dog en fordel, hvis du på forhånd har gode matematiske kundskaber.

Første år består af et fælles grundforløb for alle studerende på fysik. Inden du vælger din specialisering, får du lov at udføre et førsteårsprojekt inden for et selvvalgt emne.

På andet år begynder du at tage kurser inden for den specialisering, du har valgt, samtidig med at du også stadig har fysikkurser sammen med studerende på de andre specialiseringer. Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt inden for din specialisering.

Her kan du se bacheloruddannelsens forløb på 1. år:

På de enkelte specialiseringer kan du se forløbet for 2. og 3. år. I KUs kursuskatalog kan du se beskrivelser af alle Niels Bohr Instituttets kurser.

     Obligatorisk kursus