Undervisning og opbygning

Undervisningen er fordelt på hhv. forelæsninger i auditorier, hvor der er 100-200 studerende, og teoretisk undervisning samt opgaveløsning i klassehold på ca. 20-30 mennesker.

Du kommer til at lave laboratorieøvelser i mange af de obligatoriske fysikkurser. Det foregår i hold på ca. 20-30 studerende. Du arbejder sammen med dine medstuderende i mindre grupper, hvor I laver både forsøg, databehandling og præsentation af data i programmeringssproget Python.

Klasseundervisningen foregår i mindre hold, og du skal selv deltage meget aktivt i undervisningen – fx ved at fremlægge videnskabelige artikler og problemstillinger for dine medstuderende.

Involvering af de studerende er en vigtig del af undervisningen, og der er tradition for livlige diskussioner og samarbejde. Kollokvier og seminarer er almindelige undervisningsformer senere i uddannelsesforløbet.

Under bacheloruddannelsen får du et dybt indblik i fysik – fx klassisk fysik, kvantemekanik, elektromagnetisme, termodynamik, eksperimenter og numeriske metoder (vha. programmering). Herudover får du en solid basis inden for matematikken, som er et uundværligt redskab inden for fysik. Det er dog en fordel, hvis du på forhånd har gode matematiske kundskaber.

Fysik læses i et internationalt miljø

Bacheloruddannelsen foregår primært på dansk, men med gradvist flere og flere kurser på engelsk, som uddannelsen skrider frem. Kandidatuddannelsen foregår udelukkende på engelsk. Hele uddannelsen er internationalt orienteret og forbereder dig til stillinger både i Danmark og i udlandet.

Opbygning

Studieåret består af fire blokke af hver ni ugers varighed (se skemaet nedenfor). Første år består af et grundforløb, hvor du følger fire obligatoriske og to begrænset valgfrie kurser.

I slutningen af første år kan du begynde at fokusere på de emner inden for fysikken, der interesserer dig særligt. Du kan enten vælge, om du vil følge specialiseringen i fysik eller den gymnasierettede specialisering  – eller du kan vælge et studieforløb, hvor du følger kurser som giver dig indsigt i enten astrofysik, biofysik, geofysik og klima, fysik-matematik, kvantefysik eller meteorologi.

 

I løbet af uddannelsen har du desuden mulighed for at læse i udlandet eller at lave et virksomhedsprojekt. Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Bacheloruddannelsens grundforløb ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Mekanik og relativitetsteori
Data og projekt
Termodynamik
Introduktion til lineær algebra og analyse

Begrænset valgfrit kursus

Begrænset valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

På grundforløbet skal du vælge én af fagpakkerne herunder:

Fagpakke 1
Fagpakke 2