d

Fysik med specialisering i fysik

Forståelse af naturlovene og eksperimentel efterprøvning af fysikken er et gennemgående træk i fysikspecialiseringen. Du får desuden her mulighed for at kombinere forskellige områder af fysik, hvis du fx både interesserer dig for astronomi, biofysik og programmering. Eller hvis du vil kombinere matematiske modeller med kaosteori og atmosfærens dynamik. Der er mange muligheder, for fysik kan være så mange ting.

Valgfrihed

På specialiseringen skal du vælge fra en pulje af begrænset valgfrie kurser (se nederst på siden). Desuden har du 30 ECTS-point til helt valgfrie kurser. 

Valgfriheden giver dig mulighed for at skræddersy din specialisering inden for dit særlige interesseområde, fx i biofysik, kvantefysik eller partikelfysik. Du har også mulighed for at vælge relevante kurser, der giver dig en bredere fysikuddannelse fx ved at vælge kurser, der styrker dig inden for programmering, dataanalyse eller videnskabsformidling.

De helt valgfrie kurser kan du også bruge på at:

  • Tage kurser inden for et andet fagområde.
  • Tage på udlandsophold i forbindelse med uddannelsen.
  • Lave et selvvalgt projekt under vejledning, fx i en af instituttets forskningsgrupper.
  • Kombinere uddannelsen med et virksomhedsprojekt, så du afprøver din viden ude i det virkelige liv.

Studieforløb

Under fysik kan du vælge mellem en række studieforløb, eller du kan kombinere fagene som du vil. Studieforløbene er et forslag til, hvordan du kan bruge dine begrænset valgfri og valgfri kurser. Der er fx studieforløb i:

  • Astrofysik
  • Biofysik
  • Fysik-Matematik
  • Geofysik og Klima
  • Kvantefysik
  • Meteorologi

Du kan se studieforløbene her

Specialiseringen i fysik, inkl. grundforløbet på første år, ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Mekanik og relativitetsteori Data og projekt Termodynamik
Introduktion til lineær algebra og analyse Fagpakke 1 eller 2 Fagpakke 1 eller 2
2. år Elektromagnetisme Elektrodynamik og bølger Kvantemekanik 1 Kvantemekanik 2
Begrænset valgfrit kursus Datalogi for fysikere Begrænset valgfrit kursus Statistisk fysik
3. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Bachelorprojekt
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Videnskabsteori og etik for fysikere

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge én af fagpakkerne herunder:

Fagpakke 1
Fagpakke 2

Dine resterende begrænset valgfrie kurser vælger du fra listen her: