Vurdering i kvote 2 på fysiske fag

Se, hvordan kvote 2-vurderingen foregår, og hvad det faglige udvalg lagde vægt på ved optagelsen 2018. 

På fysiske fag modtog vi 49 ansøgninger til 19 kvote 2-pladser ved optagelsen 2018. 

Sådan vurderer vi ansøgninger i kvote 2

Vi foretager først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote-2-kriterier. Denne vurdering foregår i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier.

De uddybede regler for kvote 2 finder du her.

Det faglige udvalgs vurdering i 2018

I den motiverede ansøgning lagde udvalget særlig vægt på: 

  • at du viser motivation gennem kendskab til uddannelsen og interesse for fysikfaget.

  • at din ansøgning er velargumenteret uden tomme floskler.

  • at du har gjort dig tanker om din studieparathed.

Og i den samlede vurdering lagde udvalget særlig vægt på:

  • at du har gode karakterer i Matematik A, Fysik A og i naturvidenskabelige fag fra gymnasial uddannelse, supplering og dele af videregående uddannelse.

  • at du fremhæver erfaringer og kurser, der er relevante for uddannelsen i fysiske fag.

  • at du viser kendskab til uddannelsen, fx fra studiepraktik, Åbent Hus eller lignende.

Få overblik over dine muligheder 

Du er velkommen til at kontakte os i KU Studentercenter, hvis du vil snakke med en vejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Overvejer du at søge i kvote 2 til næste år?