Ph.d.-uddannelsen - bachelor i fysiske fag – Københavns Universitet

Fysiske fag > Faglig profil og job > Ph.d.-uddannelsen

Ph.d.-uddannelsen

Ph.d. uddannelsen

Forskeruddannelsen er et lønnet 3-årigt heltidsstudium, som afsluttes med en videnskabelig afhandling, hvorefter man opnår en akademisk ph.d.-grad.

Uddannelsen er tilknyttet et universitet eller en anden højere uddannelsesinstitution, og adgangskravet for at søge er en afsluttet kandidateksamen. Det er dog i visse tilfælde muligt at begynde som forskerstuderende inden afslutningen af kandidatgraden. Ph.d-en bliver så forlænget tilsvarende.

Uddannelsen består af et selvstændigt forskningsprojekt. Desuden skal man deltage i relevante kurser, man skal undervise eller på anden måde formidle viden, deltage i konferencer, og ofte vil man noget af tiden opholde sig på en anden forskningsinstitution - gerne i udlandet.

På grundlag af det selvstændige forskningsarbejde skriver man en videnskabelig afhandling, der vurderes af et bedømmelsesudvalg, og som skal forsvares ved et offentligt forsvar.

Studerende og forsker på samme tid

Som ph.d.-studerende er man både studerende og samtidig ansat som forsker med løn. Man kan søge en ledig stilling, som slås op, eller man kan selv foreslå et forskningsprojekt sammen med en vejleder og søge penge fra andre institutioner og fonde som hel- eller delfinansiering.

Niels Bohr Institutet ansætter 45-50 nye ph.d.-studerende om året, og i alt er der på instituttet tilknyttet ca. 150 studerende, som er i gang med en ph.d.-uddannelse. Der er sket en stor stigning i antallet af ph.d.-studerende inde for de seneste år, og instituttet arbejder hele tiden på at tiltrække nye, talentfulde ph.d.-studerende.