Fysiske fag med specialisering i bio- og medicinsk fysik

På de fysiske fag kan du læse en række specialiseringer. Ud over bio- og medicinsk fysik kan du specialisere dig i geofysik og meteorologi, astrofysik , kvantefysik , gymnasierettet fysik eller fysik-matematik. Du kan også vælge den generelle specialisering, der bare hedder fysik.

Biofysik har vendt op og ned på alle hidtidige videnskabelige opfattelser af, hvordan for eksempel nerver fungerer, og hvordan bedøvelsesmidler virker. Medicinsk fysik giver dig forståelse for, hvordan fysik anvendes til f.eks. at danne billeder af kroppen gennem mange forskellige scannings-metoder og til strålebehandling. Du får et grundigt kendskab til både fysikkens love og biologiske systemer med undervisning i for eksempel molekylærbiologi, biokemi og strålingsfysik.

Specialiseringen i bio- og medicinsk fysik består ud over de fælles fysikkurser af et bachelorprojekt i biofysik eller medicinsk fysik og syv kurser. Desuden skal du vælge fra en pulje af begrænset valgfrie kurser (se nederst på siden). Endelig har du 15 ETCS-point til helt valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Specialiseringen, inkl. det fælles første år, ser således ud:

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Desuden skal du vælge mindst to af nedenstående kurser.

Hvis du mangler flere begrænset valgfrie kurser, skal de vælges fra listen herunder:

Studieforløb

Du kan med fordel bruge dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser til at skabe et studieforløb, hvor du beskæftiger dig mere indgående med et emneområde i løbet af specialiseringen. Det er især oplagt, at du målretter din specialisering med følgende studieforløb:

Du har dog også mulighed for at skræddersy uddannelsen med en blanding af kurser og projekter, der er relevante for netop dig.