Bio- og Medicinsk fysik: Studieforløb – Biofysik

Studieforløbet i biofysik kan følges under specialiseringen i Bio- og medicinsk fysik.
Du kan også sammensætte dit eget studieforløb ved at vælge andre valgfrie eller begrænset valgfrie kurser end dem, der er foreslået her.

Med studieforløbet i biofysik lærer du at give en fysisk beskrivelse af livets molekylære byggesten. Du lærer også at opstille testbare matematisk-fysiske modeller for, hvordan enkeltdelene spiller sammen og danner funktionelle feedback systemer.

Desuden udvikler du en solid faglig ballast i grænseområdet mellem fysik og molekylær biologi og opnår indsigt både i de nyeste biofysiske og molekylærbiologiske eksperimentelle teknikker – fx enkeltmolekyle-teknikker og superopløsnings-mikroskopi.

I skemaet herunder kan du se vores forslag til, hvilke valgfrie og begrænset valgfrie fag på andet og tredje år du bør følge for at fokusere din specialisering på biofysik:

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus