Fysik – Københavns Universitet

d

Fysiske fag med specialisering i fysik

På de fysiske fag kan du læse en række specialiseringer. Ud over den generelle fysik-specialisering kan du specialisere dig i kvantefysik , geofysik og meteorologi, astrofysik , bio- og medicinsk fysik, gymnasierettet fysik eller fysik-matematik.

Forståelse af naturlovene og eksperimentel efterprøvning af fysikken er et gennemgående træk i fysikspecialiseringen. Du får desuden her mulighed for at kombinere forskellige områder af fysik, hvis du fx både interesserer dig for astronomi, biofysik og programmering. Eller hvis du vil kombinere matematiske modeller med kaosteori og atmosfærens dynamik. Der er mange muligheder, for fysik kan være så mange ting.

Specialiseringen i fysik består ud over de fælles fysikkurser af et bachelorprojekt i fysik og fem kurser. Desuden skal du vælge fra en pulje af begrænset valgfrie kurser (se nederst på siden). Endelig har du 15 ETCS-point til helt valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Specialiseringen, inkl. det fælles første år, ser således ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Mekanik og relativitetsteori * Termodynamik og projekt Elektromagnetisme
Introduktion til matematik i naturvidenskab Lineær algebra i naturvidenskab Matematik F Matematik F2
2. år Elektrodynamik og bølger Kvantemekanik 1 Kvantemekanik 2 Statistisk fysik
Datalogi for fysikere *
3. år Bachelorprojekt
Videnskabsteori og etik for fysikere

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

*Udbydes først i studieåret 2018/2019

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Resten af din begrænsede valgfrihed skal bruges på kurser fra listen her: