Fysiske fag med speciale i geofysik

Fysiske fag med specialisering i geofysik og meteorologi

På de fysiske fag kan du læse en række specialiseringer. Ud over geofysik og meteorologi kan du specialisere dig i astrofysik, kvantefysik, bio- og medicinsk fysik, gymnasierettet fysik eller fysik-matematik. Du kan også vælge den generelle specialisering, der bare hedder fysik.

Geofysik og meteorologi beskæftiger sig med den fysik, der bruges til at forstå Jorden og dens klima og vejrsystemer. De fysiske processer foregår på skalaer fra atomer og molekyler til hele planeten og solsystemet. Det er et dynamisk system, der udvikler sig på korte og lange tidsskalaer under indflydelse af solindstråling, tidekræfter mm. Der arbejdes med mange forskellige typer af data, f.eks. fra satelitter, seismiske undersøgelser og iskerneboringer i Grønland. Udforskningen af solsystemets planeter hører også ind under geofysik. Du får mulighed for at arbejde med avancerede dataanalyser, computersimuleringer, klima- og vejrprognosemodeller og instrumentudvikling/laboratoriemålinger.

Specialiseringen i geofysik og meteorologi består ud over de fælles fysikkurser af et bachelorprojekt i geofysik og ni kurser. Desuden skal du vælge fra en pulje af begrænset valgfrie kurser (se nederst på siden). Endelig har du 15 ETCS-point til helt valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt. Du kan vælge at gå videre med meteorologi og vælge et forløb i vejrkortanalyser, som foregår delvist på DMI. Dette forløb kan lede hen til en international kvalifikation som meteorolog og give mulighed for job indenfor vejrtjenester i Danmark eller rådgivende virksomheder.

Specialiseringen, inkl. det fælles første år, ser således ud:

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Resten af din begrænsede valgfrihed skal bruges på kurser fra listen herunder (vælger du virksomhedsprojektet, kan du ikke vælge andre kurser fra listen):