Fysiske fag med specialisering i Gymnasierettet fysik

På de fysiske fag kan du læse en række specialiseringer. Ud over gymnasierettet fysik kan du specialisere dig i geofysik og meteorologi, astrofysik , bio- og medicinsk fysik, kvantefysik eller fysik-matematik. Du kan også vælge den generelle specialisering, der bare hedder fysik.

Didaktik og muligheden for at kombinere fysik med et andet fag er fokus i denne specialisering. Du får et bredt fundament inden for fysik, og samtidig kan du vælge et andet fag, du også interesserer dig for, såsom kemi, filosofi eller biologi. Du får kurser i formidling af fysik og naturvidenskab og kan vælge at gå målrettet efter en karriere som underviser i gymnasiet eller på HTX.

Gymnasierettet fysik giver dig også mulighed for at arbejde mere bredt med formidling og undervisning, fx ved at forske i naturvidenskabsdidaktik eller gennem formidling til den brede befolkning gennem forskellige medier.

Specialiseringen i gymnasierettet fysik består ud over de fælles fysikkurser af et bachelorprojekt i fysik og seks kurser. Derudover skal du tage 45 ECTS-point på dit tilvalgsfag, som både kan være et andet naturvidenskabeligt fag eller et humanistisk fag som fx filosofi.

Specialiseringen, inkl. det fælles første år, ser således ud:

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Sidefag

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge ét af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge ét af nedenstående kurser:

Desuden skal du vælge ét af disse kurser: